Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БУКОВИНІ (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)

УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БУКОВИНІ (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)

Назва:
УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БУКОВИНІ (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,66 KB
Завантажень:
505
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Гнатчук Оксана Степанівна
УДК 94 (477. 85) “18”/ “19”
УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БУКОВИНІ
(80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Чернівці – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністер-ства освіти і науки України
Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Брицький Петро Павлович, Чернівець-кий національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри історії України
Офіційні опоненти — доктор історичних наук, професор Юрій Михайло Федорович, Чернівець-кий торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, завідувач кафедри соціально-економічних наук;—
доктор історичних наук, доцент Романюк Мирослав Миколайович, за-ступник директора Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника НАН України
Провідна установа — Інститут історії України НАН України, м.Київ
Захист відбудеться 30.11.2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федь-ковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий 29.10.2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Карпо В.Л.
І. Загальна характеристика дисертації
Актуальність теми дослідження. В сьогоднішніх умовах розбудови української державності важливого значення набуває вивчення історії українського на-ціонального руху на всіх етапах його розвитку та українського жіночого руху як його складової. Виходячи з цього, вважаємо важливим вивчення діяльності жіночих товариств Буковини, яка стала складовою частиною національного руху українського на-роду в умовах австро-угорського та румунського поневолення в ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.
Довгим і тернистим був шлях до свободи і незалежності Української держави. У цій боротьбі поряд з чоловіками були також і національно свідо-мі жінки, організовані в жіночі товариства. Українська жінка знаходила в собі сили зберегти прагнення до волі, почуття гідності, відпові-дальність за свій народ, свою родину, за виховання своїх дітей.
Світлі постаті подвижниць організованого жіночого руху в Україні походили з різних регіонів, представляли різні соціальні верстви, але всіх їх об’єднувала національна ідея і свята мета – боротьба за волю України, за увтвердження української мови, національної школи, за соціальні права жінок. Активно прилучалося до цього руху і жіноцтво Буковини.
Діяльність тутешніх жіночих товариств, що виникали на Буковині, у 1886 – 1940 рр., була багатогран-ною і відзначалася певною специфікою у загальноукраїнському контексті жіночого руху.
У наукових дослідженнях з історії Буковини не знаходимо поки що спеціального системного наукового дослідження про жіночий рух на Буковині у 80-ті роки ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст. Тож вивчення питання про участь організованого жіноцтва в українському на-ціональному відродженні в краї, основних аспек-тів культурно-просвітницької та релігійно-доброчинної діяль-ності жіночих організацій Буковини в зазначений період є вельми актуальним. Без дослі-дження основних причин зародже-ння та напрямів розвитку ді-яльності українських жіночих організацій на Буковині буде неповною історія національного ру-ху в краї, як також без з’ясування ролі українського жіноцтва Буковини, організаційних форм та методів його діяльності буде неповною історія жіночого руху всієї України і Західної України зокрема. Ознайомлення з діяльністю українських жіночих орга-нізацій Буковини у досліджуваний період дає змогу з’ясувати форми сприяння розвиткові організаційної повсякденної, систе-матичної і творчої праці жіноцтва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКІ ЖІНОЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БУКОВИНІ (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок