Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (1886 – 1917 рр.)

СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (1886 – 1917 рр.)

Назва:
СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (1886 – 1917 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,50 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАЗЬМИРЧУК Марія Григорівна
УДК 94 (477) "1886 – 1917"+351.825
СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ
УКРАЇНИ (1886 – 1917 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Капелюшний Валерій Петрович,
завідувач кафедри етнології та краєзнавства
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Реєнт Олександр Петрович
член-кореспондент НАН України,
заступник директора
Інституту історії України НАН України
кандидат історичних наук, доцент
Соловйова Тетяна Миколаївна
доцент кафедри загальної історії, методології та
методики навчання Переяслав-Хмельницького
педагогічного університету імені Григорія Сковороди
Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України.
Захист відбудеться "16" квітня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий "14" березня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О. Г. Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою, завданнями та характером дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на 8 параграфів, висновків, списку використаних джерел та літератури (25 с., 471 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 235 с.
Вступ. Актуальність теми дослідження. Розбудова незалежної України наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст., реформування державного, економічного і суспільного життя нашої держави супроводжується суперечливими процесами. Вони знаменують початок інтенсивного акумулювання концептуально-теоретичних підходів та перегляду соціально-економічних категорій у вивченні досвіду минулого. Для цього чимало корисного матеріалу може дати дослідження історії розвитку фінансової системи, що сформувалась у Російській імперії в дореволюційний період. Однією з складових частин її стали ломбарди на підросійській Україні, оскільки вона була однією з економічно найрозвинутіших земель Російської імперії.
Наукова актуальність теми зумовлена недостатнім вивченням історії розвитку ломбардної справи в Україні наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст., формування її нормативної структури, змісту й напрямків соціальної діяльності, попри існування значних архівних і друкованих документів. Сучасний стан розвитку української історичної науки характеризується розширенням дослідницької палітри. У цьому контексті дослідження соціальної діяльності ломбардів підросійської України в 1886 – 1917 рр. з позицій антропологізації історичної науки, її орієнтованості на мікро- і макрорівневі дослідження, дають широкі перспективи теоретичного і практичного застосування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах науково-дослідної теми "Історія формування і розвитку Української держави" (№ державної реєстрації 01БФ046-01), що включена до тематичного плану історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дослідження визначається становлення, розвиток та умови функціонування державного та приватного кредиту в підросійській Україні у 1886 – 1917 рр., репрезентованого ломбардами як важливою ланкою соціально-економічного розвитку регіону в зазначений період.
Предметом дослідження є зміст, процес створення, чинники розвитку та соціальної діяльності ломбардів України у 1886 – 1917 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ (1886 – 1917 рр.)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок