Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЗАЄМОДІЯ ЦИКЛІЧНИХ АМІДРАЗОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКЗОЦИКЛІЧНУ НЕЗАМІЩЕНУ ГІДРАЗИНОГРУПУ, ІЗ 1,3-ДІ(ТРИ)ЕЛЕКТРОФІЛАМИ

ВЗАЄМОДІЯ ЦИКЛІЧНИХ АМІДРАЗОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКЗОЦИКЛІЧНУ НЕЗАМІЩЕНУ ГІДРАЗИНОГРУПУ, ІЗ 1,3-ДІ(ТРИ)ЕЛЕКТРОФІЛАМИ

Назва:
ВЗАЄМОДІЯ ЦИКЛІЧНИХ АМІДРАЗОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКЗОЦИКЛІЧНУ НЕЗАМІЩЕНУ ГІДРАЗИНОГРУПУ, ІЗ 1,3-ДІ(ТРИ)ЕЛЕКТРОФІЛАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,96 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
Повстяной Вячеслав Михайлович
УДК 547.772.785.5:543
ВЗАЄМОДІЯ ЦИКЛІЧНИХ АМІДРАЗОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ
ЕКЗОЦИКЛІЧНУ НЕЗАМІЩЕНУ ГІДРАЗИНОГРУПУ,
ІЗ 1,3-ДІ(ТРИ)ЕЛЕКТРОФІЛАМИ
02.00.03 – органічна хімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса - 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті МОН України на кафедрі органічного і біохімічного синтезу
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент
Кругленко Віктор Прокопович,
Херсонський національний технічний університет
МОН України,
доцент кафедри органічного і біохімічного синтезу
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Орлов Валерій Дмитрович,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
МОН України, професор кафедри органічної хімії
доктор хімічних наук,
Яволовський Аркадій Олександрович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН
України, старший науковий співробітник
Захист відбудеться 23 травня 2008 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02 у Фізико-хімічному інституті
ім. О.В. Богатського НАН України (65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, 65080, Одеса, Люстдорфська дорога, 86.
Автореферат розісланий “ ” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук Л.О. Литвинова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розробка нових спрощених регіоселективних методів синтезу, що можуть застосовуватися в практиці одержання комбінаторних рядів різних типів сполук, які містять у своїй структурі активні фрагменти природних речовин або структурні фармакофорні центри інших груп або атомів, відноситься до одного з найважливіших напрямків тонкого органічного синтезу. До такого перспек-тивного класу вихідних речовин варто віднести циклічні амідразони (ЦА), у яких функціональна група (аміногідразонна - іміногідразинна) частково включена до циклу. Встановлено, що синтетичні і практичні можливості такого класу синтонів великі завдяки, в першу чергу, реакції конденсації їх з карбоніл(карбоксил)вмісними електрофільними реагентами, які, за певних умов, забезпечують формування, як конденсованих із спільним атомом азоту, так і неконденсованих азолоазинових систем. Слід зазначити, що однозначно спрогнозувати спрямованність утворення нового гетероциклічного кільця достатньо складно, вона часто носить суперечливий характер, і розв’язання цього питання не втрачає своєї актуальності, що і визначає досі інтерес до цих процесів.
Враховуючи інтерес до розробки найбільш перспективних однореакторних регіоскерованих методів синтезу фармакологічно цінних об’єктів на базі вихідних сполук, що містять у своїй структурі фрагментальне угруповання природних пуринових алкалоїдів або з їх синтетичних попередників та еквівалентів, основна увага у даній роботі приділяється встановленню можливостей структурної модифікації ЦА, шляхом анелювання на їхній основі нових гетероциклів і широкому варіюванню природи замісників у їхніх структурах.
Достатній теоретичний і практичний інтерес викликало дослідження вихідних ЦА щодо наявності для них 1,3-прототропних переходів, що робить ймовірним перебування таких сполук у різних таутомерних формах і впливу цього на їхню здатність до гетероциклізації .
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Диссертаційні дослідження є складовою частиною планової бюджетної теми кафедри органічного та біохімічного синтезу Херсонського національного технічного університету (Наказ ХНТУ № 51 від 17.10.2005р.).
Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи було встановлення особливостей та розробка препаративно зручних методів структурної модифікації ЦА, що містять екзоциклічну гідразинову групу, за рахунок використання маловивченої у цьому синтетичному напрямку методології 1,3-ді(три)електрофільної циклогетероконденсації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВЗАЄМОДІЯ ЦИКЛІЧНИХ АМІДРАЗОНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКЗОЦИКЛІЧНУ НЕЗАМІЩЕНУ ГІДРАЗИНОГРУПУ, ІЗ 1,3-ДІ(ТРИ)ЕЛЕКТРОФІЛАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок