Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)

Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)

Назва:
Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,70 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОРОБЧЕНКО Наталія Володимирівна
УДК 378.147 = 111
Навчання майбутніх учителів німецької мови
писемного мовлення
(початковий ступінь)
Спеціальність13.00.02 – теорія та методика навчання:
германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник |
доктор педагогічних наук, професор НІКОЛАЄВА Софія Юріївна,
Київський національний лінгвістичний університет, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов
Офіційні опоненти: |
доктор педагогічних наук, професор ПЕТРАЩУК Олена Петрівна,
Інститут педагогіки АПН України, головний науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов
кандидат педагогічних наук, професор ЛЕВЧЕНКО Геннадій Григорович,
Донецький національний технічний університет, завідувач кафедри німецької мови
Провідна установа |
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра методики навчання іноземних мов і прикладної лінгвістики, м. Київ
Захист відбудеться “2” березня 2006 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті (03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73).
Автореферат розісланий “27” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Бігич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Вибір Україною курсу на входження в Європейський освітній простір, тенденції розвитку суспільства спричинили необхідність підготовки фахівців, які б вільно володіли іноземною мовою та культурою іншомовного мовлення в усній та письмовій формах.
На основі сучасних міжнародних вимог випускник вищого навчального закладу (ВНЗ) (за Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2003)) має володіти навичками і вміннями створювати тексти різного ступеня складності, які відповідають певному стилю та жанру писемного мовлення (ПМ). У зв’язку з цим в Програмі з німецької мови для університетів/інститутів (п’ятирічний курс навчання) (2004) обґрунтована необхідність оволодіння першокурсниками основами створення цілісного висловлювання, зокрема вмінням написання дискурсу.
Проаналізовані праці таких вітчизняних і зарубіжних методистів як І.Ф.Андрійко, О.В.Горбунов, Н.О.Дячук, А.В.Конобеєв, Т.М.Кучеренко, І.Л.Колесникова, О.А.Долгіна, J.A.Ek, T.S.Glusak, J.J.Gumperz, Z.S.Harris та ін. дали змогу нам визначити поняття “дискурс”, під яким розуміємо інтегральний феномен, вербалізовану у тексті комунікативну взаємодію адресанта і адресата, яка відбулася у певній ситуації і спрямована на здійснення впливу на адресата; зв’язний текст в сукупності з екстралінгвістичними (прагматичними, соціальними, психологічними тощо) факторами. Дотримуючись комунікативного підходу до вивчення тексту, ми не протиставляємо, а використовуємо у межах дослідження два поняття “дискурс” і “текст”, оскільки розглядаємо характеристики продукту/тексту у зв’язку з процесом створення – побудови, організації, продукування дискурсу/тексту. Серед функціонально-смислових типів дискурсу, які мають вміти продукувати першокурсники за Програмою з німецької мови (2004), є опис і розповідь. Оволодівши вмінням написання дискурсу-опису/розповіді, студенти можуть не лише ознайомитися з особливостями побудови дискурсу і вимогами до нього, але й навчитися аналізувати текст, планувати писемне висловлювання, логічно викладати думки й редагувати текст.
У практиці викладання німецької мови та у процесі спостереження за підготовкою майбутніх учителів в системі вищої освіти ми зіткнулися з тим, що формуванню навичок і умінь створення тексту/дискурсу приділяється недостатня увага. Вихідний рівень сформованості вмінь створення дискурсу студентів І курсу не завжди відповідає вимогам навчальних програм для середніх та вищих навчальних закладів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок