Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника

Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника

Назва:
Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,24 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Дніпропетровський національний університет
Манюк Вадим Володимирович
УДК 581.524/.526 (477.63)+502.72 (477.63)
Структура, типологія, динаміка і відновлення
дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника
03.00.16 - екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Дніпропетровськ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник: член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Травлєєв Анатолій Павлович,
Дніпропетровський національний університет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології, професор
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Бессонова Валентина Петрівна, Дніпропетровський державний аграрний університет, кафедра загального землеробства, професор
кандидат біологічних наук,
Гамуля Юрій Гарійович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра ботаніки, старший викладач
Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти та науки України
Захист відбудеться “ 27 ” квітня 2005 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м..Дніпропетровськ, вул..Наукова, 13, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 611.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропет-ровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розіслано “25” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук, доцент А.О. Дубина
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Дослідження природних комплексів заповідних територій є особливо актуальними і важливими для розв’язання як теоретичних, так і прикладних задач екології, пов’язаних з проектуванням стійких екосистем і збалансованої системи природокористування в умовах бурхливого розвитку сучасного індустріального суспільства. Вирішення екологічних проблем сьогодення неможливе без розробки системи екологічно обґрунтованого менеджменту для мережі заповідних територій, який, у свою чергу, не можливий без знання закономірностей існування біогеоценозів.
Дана робота присвячена вирішенню окремих аспектів саме цих проблем, зокрема вивченню сучасного стану і прогнозуванню подальшого розвитку дібровних екосистем, які є важливим елементом у природному комплексі Дніпровсько-Орільського природного заповідника - єдиного природоохоронного об’єкта вищого рангу на території Дніпропетровської області.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведені згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету в рамках комплексних тем “Антропогенна трансформація лісів степової України, відновлення, раціональне використання в умовах нових форм власності” (д/б 3-038-032 (№0103U000557), 2003-2005 рр.), “Теоретичні принципи управління лісовими біогеоценозами в степу в режимі збереження та відновлення їх біорізноманіття, активного використання з метою перетворюючого впливу на степове середовище в природних і деструктивних умовах” (договір Ф7/245 (2001-2005 рр.)).
Мета і завдання дослідження. Мета досліджень - з’ясувати біогеоценотичну структуру та екологічну роль лісів формації дуба звичайного у формуванні рослинного покриву Дніпровсько-Орільського природного заповідника, здійснити їх детальну типологізацію та визначити основні шляхи сукцесійного розвитку. Для цього передбачалося вирішити наступні завдання:
- встановити характер розповсюдження лісів формації дуба звичайного в межах території Дніпровсько-Орільського природного заповідника і прилеглих ділянок долини Дніпра, з’ясувати їх місце у формуванні рослинного покриву заповідника;
- виявити екологічні закономірності розташування різних типів дібров в залежності від рельєфу заплави і терас Дніпра, рівня ґрунтових вод і напруженості алювіального процесу;
- з’ясувати особливості біогеоценотичної структури цих екосистем, визначити стан стійкості дібров із застосуванням методів екологічного аналізу фітоценозів та фітоіндикації;
- вивчити динаміку розвитку дубових лісів заповідника в розрізі загальних тенденцій формування рослинного покриву території та його антропогенної трансформації;
- визначити напрямки розвитку дібров, виділити стадії сукцесійних змін і побудувати сукцесійні ряди дубових біогеоценозів для долини Дніпра в умовах степової зони;
- здійснити екологічний аналіз рослинного складу для всіх типів дібров у межах заповідника та узагальнюючий екоаналіз дубових лісів долини Дніпра в районі Дніпровсько-Орільського заповідника;
- скласти еколого-геоботанічну карту лісів формації дуба звичайного в межах заповідника і прилеглих ділянок;
- деталізувати типологічну схему класифікації степових лісів О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Структура, типологія, динаміка і відновлення дібров Дніпровсько-Орільського природного заповідника

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок