Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Назва:
КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,91 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
ЖЕРДЕЦЬКА ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНА
УДК 159.923.2 + 165.194
КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Івано-Франківськ - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі психології, Педагогічного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент
Белен Михайло Дмитрович, завідувач кафедри
психології, Педагогічного інституту,
Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, доцент Симоненко Світлана Миколаївна, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса;
кандидат психологічних наук, доцент Юрченко Віктор Іванович,
доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ.
Провідна установа: Слов'янський державний педагогічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра психології.
Захист відбудеться "30" січня 2007 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.20.051.04 в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: 76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79.
Автореферат розіслано "29" грудня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Литвин-Кіндратюк С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні визначено: “Головне завдання вищої школи – професійна підготовка студентів, формування фахівців із вищою освітою, здатних до творчості, прийняття оптимальних рішень, таких, що володіють навичками самоосвіти й самовиховання, вміють узгоджувати свої дії з діями інших учасників спільної діяльності”.
Провідною діяльністю у вищій школі є навчально-професійна, яка вимагає від студента значної навчальної (і наукової) активності, засвоєння нових психологічних норм і критеріїв соціокультурного розвитку. Саме вона найбільш інтенсивно впли-ває на особистісне зростання та професійне становлення студентів, набуття ними важ-ливих фахових знань, умінь і навичок. У процесі навчально-професійної діяль-ності завершується професійне самовизначення суб’єкта, трансформується струк-тура його самосвідомості, формується соціально-професійний аспект “Я-концепції”, ви-никають такі новоутворення як професійна ідентичність, професійна рефлексія, про-фесійне мислення, готовність до професійної діяльності (Л. Г.Подоляк, В.І. Юрченко).
Початковий період професіоналізації трактується багатьма дослідниками як ключовий, який надалі визначатиме все подальше життя людини. На жаль, як по-казує аналіз літератури, дослідження процесу професійного та особистісного станов-лення університетських психологів практично відсутні (Буякас, 1997; Михєєв, 1997; Дмитерко-Карабин, 2004). Недостатньо вивчено і більш загальну проблему – вплив характеру предметної діяльності на професійний вибір та самовизначення (Климов, 1995). Останнім часом появились роботи, в яких зроблено спробу висвітлити процес засвоєння діяльності з позицій когнітивно-стильових відмінностей особистості.
Когнітивний підхід нагадує другу “революцію у психології” (Е.Борінг), яка не просто змінила парадигму багатьох сучасних досліджень, а й зробила когнітивну проблематику однією з найбільш популярних тем дослідження, розширивши географію її застосування. Виступивши проти засилля біхевіоризму і психоаналізу, когнітивна психологія спробувала дати свої визначення детермінації поведінки людей. На думку У.Найсера, – це питання є “надто важливим, а тому його не варто віддавати на відкуп лише біхевіористам і психоаналітикам”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КОГНІТИВНІ СТИЛІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок