Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV–XVIII ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV–XVIII ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Назва:
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV–XVIII ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,08 KB
Завантажень:
406
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет
імені Івана Франка
ПОТИМКО Оксана Збігнєвна
УДК: 61(477.83-25)”13/17”
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV–XVIII ст.:
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
КАПРАЛЬ Мирон Миколайович,
Львівське відділення Інституту
української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Гелей Степан Дмитрович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри історії України та політології
кандидат історичних наук, доцент
Козицький Андрій Михайлович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри нової та новітньої історії
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
Захист відбудеться 5 червня 2007 р. о 15.00 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради К .051.12 у Львівському національному уні-верситеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. ).
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львів-ського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, .
Автореферат розісланий 28 квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор  Сухий О.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Етапи та вектори розвитку урбаністичної ме-дицини пізньосередньовічного і ранньомодерного Львова неодноразово ставали предметом зацікавлень науковців XIX–XX ст. Однак досі мало-вивченою залишається проблема становлення регіональної медицини, пов’язана з розвитком таких її складових як санітарний благоустрій міс-та, харитативна опіка, медичне обслуговування львів’ян. Поза увагою нау-ковців залишається також історіографічний аспект проблем зародження і розвитку усіх ланок медичного забезпечення давнього Львова.
Розгортання української історико-медичної науки потребує створен-ня ґрунтовної деміфологізованої історії медицини не лише як частини загальної історії, але й як невід’ємної складової національної культури. Відсутність комплексних аналітичних досліджень з історіографії медич-ної справи Львова XIV–XVIII ст., потреба у пізнанні маловідомих подій минулого з метою їх практичного застосування в науці та індустрії ту-ризму, необхідність запровадження курсу з історії регіональної медици-ни у навчальний процес медичних і гуманітарних вузів, намагання повні-ше розкрити притаманні самоврядному Львову соціокультурні явища визначили доцільність спеціального історіографічного дослідження з історії розвитку медичної справи пізньосередньовічного та ранньомо-дерного Львова і зумовили актуальність порушеної проблеми.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацій-на робота є складовою частиною науково-дослідної теми “Західноук-раїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби”, над якою працює колектив кафедри давньої історії України та архіво-знавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – ви-значення основних дослідницьких проблем і напрямків студій розвитку медицини пізньосередньовічного та ранньомодерного Львова в історіо-графії XIX–XX ст., реконструкція процесу її становлення.
Відповідно до поставленої мети накреслено завдання дослідити:
- стан наукового опрацювання порушеної теми та рівень її дже-рельного забезпечення;
- напрямки формування тематики досліджень з історії санітарного благоустрою Львова;
- процес нагромадження і розвитку історичних знань у ділянці медично-харитативного забезпечення Львова;
- стан і повноту вивчення повязаних з розвитком цехової та по-зацехової медицини проблем;
- основні етапи становлення історіографії медичної справи Львова XIV–XVIII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV–XVIII ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок