Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти

Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти

Назва:
Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,31 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
Кузь Галина Тарасівна
УДК 811.161.2 – 373.7
Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний
аспекти
10.02.01 – українська мова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Івано-Франківськ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови Чернівецького націо-нального університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник - доктор філологічних наук, доцент Герман Костянтин Федорович, про-фесор ка-федри історії та культури української мови Чернівецького націо-нального університету
Офіційні опоненти - доктор філологічних наук Сабадош Іван Васильович, професор кафедри української мови Ужгородського на-ціонального університету;
кандидат філологічних наук Білоноженко Віра Максимівна, стар-ший науковий співро-бітник Інституту української мови НАН України
Провідна установа - Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, кафедра україн-ської мови, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться “26” грудня 2000 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.20.051.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філо-логічних наук при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Прикар-патського університету імені Василя Стефаника (76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розіслано 20 листопада 2000 року
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Проблема глибинних зв'язків між мовою й етносом, мовою і національною ментальністю є невичерпною для лінгвістики, і вона набула особливої ваги в останні десятиліття, які позна-чилися відродженням національ-ного самоусвідомлення, на-ціональної культури в країнах Східної Європи, активізацією зацікавленості цивілізованого світу гуманітарною сферою людської життєдіяльності.
Мова займає провідне місце серед національно-специ-фічних компонентів культури, вона є одним із найвиразніших репрезентантів національної самобутності. І якщо мова - душа народу, то фразеологія - душа мови. Саме на фразеологічному рівні національно-культурні особливості мовної системи виявляються найбільш яскраво і своєрідно.
Вихідними для дослідження культурно-національної само-бутності фразеологічного складу мови є такі положення:
1.
Більшість одиниць фразеологічного складу мови характери-зується культурно-національною специфікою.
2.
У колективній підсвідомій пам’яті носіїв мови зберігається зв’язок фразеологізмів з тим чи іншим кодом культури.
3.
Відтворюваність фразеологічних знаків сприяє трансля-ції культурно значущих установок від покоління до покоління і цим забезпечує формування - у процесах оволодіння мовою і користування нею - культурного самопізнання як окремої особистості, так і культурно-національної ідентичності народу – носія мови [Телія, с.16] Телия В.Н. Русская фразеология. Семантические, прагматические и лингвокультурологический аспекты. - М.: Наука, 1996. - 288 с..
Ідея зв’язку мови й етносу вперше як наукова теорія була обґрунтована в працях В.Гумбольдта. Підвалини сучасних досліджень у цьому напрямі заклали праці О.О.Потебні, який розширив традиційні погляди на суть лінгвістичних досліджень, запропонувавши розглядати слово в етнографічному контексті. Це дозволило вивести етнолінгвістику на новий рівень узагальнень і доводів.
Теоретичні основи сучасних досліджен-ь фразеології в аспекті взаємо-зв'язку понять мова - культура - етнос заклали праці М.І.Толстого, В.М.Мокієнка, Є.М.Вереща-гіна, В.Г.Косто-ма-рова, І.А.Подю-кова, В.М.Телії. У досліджен-нях цих та інших науковців розроблено теоретичні основи етнолінгвістичного вивчення фразеології, запропоновано й апробовано методи досліджень, проаналізовано деякі групи фразеологізмів в аспекті відобра-ження ними етнокультурної інформації.
На українському матеріалі ці проблеми досліджували В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок