Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВАНОЇ ЦВIТНОЇ КАПУСТИ

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВАНОЇ ЦВIТНОЇ КАПУСТИ

Назва:
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВАНОЇ ЦВIТНОЇ КАПУСТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,42 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
УДК 664.8.039.7:635.35
ФІЛАРЕТ Жанна Миколаївна
ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА
ФЕРМЕНТОВАНОЇ ЦВIТНОЇ КАПУСТИ
Спецiальнiсть 05.18.15 -
товарознавство харчових продуктiв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
КИЇВ - 1999
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Київському державному торговельно-економічному університеті Міносвіти України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Орлов Микола Павлович, Київський державний торговельно- економічний університет, професор
Офіційні опоненти: заслужений дiяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, ЖУК Юрiй Тимофiйович, Полтавський кооперативний iнститут, професор кандидат технічних наук, професор, Пономорьов Петро Хомович, Львiвська комерцiйна академiя, професор
Провідна установа: Харкiвська державна академiя технологiї та органiзацiї харчування Міносвіти України, кафедра товарознавства харчових продуктів, м. Харкiв
Захист відбудеться " 4 " червня 1999 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського державного торговельно-економічного університету за адресою: 253156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного торговельно-економічного університету за адресою: 253156, м. Київ, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий " 28 " квітня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Тищенко Є.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть і ступiнь дослідженості теми. В розвитку свiтового ринку харчових продуктiв спостерiгається тенденцiя збiльшення споживання овочiв та плодів як носiїв бiологiчно активних сполук, завдяки яким вони з успiхом використовуються при дiєтичному харчуваннi, для лiкування і профiлактики ряду захворювань. Додатковим потужним резервом забезпечення населення плодами і овочами є зменшення їх втрат при зберiганнi і переробцi, що складають на Українi бiльше 30% врожаю. Основною умовою збереження сiльськогосподарської продукцiї є впровадження нових прогресивних науково-обгрунтованих технологiй переробки свiжих плодiв та овочiв, особливо в мiсцях їх вирощування.
Одним з найпоширенiших та ефективних способiв переробки овочiв і плодiв є ферментацiя, яку в народi називають солiнням або квасінням. Україна була й залишається в числi основних виробникiв ферментованої плодоовочевої продукцiї в свiтi, але її асортимент до цього часу обмежений 5-6 видами, що не задовольняє попит населення. Виникає необхiднiсть в розробцi нових видiв ферментованих овочiв.
Цвiтну капусту вiдносять до найбiльш цiнних овочiв як в харчосмаковому вiдношеннi, так і по бiологiчнiй цiнностi. Разом з тим, на Українi культурi цвiтної капусти поки що не надається належної уваги, хоч і наявнi всi умови для її успiшного вирощування. В таких європейських країнах, як Бельгiя, Нiдерланди, Францiя, Нiмеччина та Англiя цвiтнiй капустi вiддають перевагу перед iншими овочами. На Українi ця культура займає лише 0,7-0,8% посiвної площi, зайнятої капустяними культурами, тодi як в Нiмеччинi на її долю припадає 15%, в Францiї - 42%, а в Італiї - 47%.
Цвiтна капуста вiдрiзняється високим вмiстом рослинного бiлку, легкозасвоюваних вуглеводiв, пектинових речовин, мiнеральних солей та вiтамiнiв. Цвiтна капуста в свiжому та переробленому виглядi протягом всього року користується пiдвищеним попитом населення як делiкатесний продукт харчування, виробництво її з кожним роком збiльшується.
На сьогоднi зберегти цвiтну капусту в свiжому виглядi до нового врожаю практично неможливо. З метою збiльшення строкiв споживання населенням цiєї овочевої культури в свiтовiй практицi поширенi рiзноманiтнi способи її консервування. Загальновживанi методи (теплова стерилiзацiя, атмосферна сушка) не дають бажаного результату, бо призводять до руйнування бiологiчно активних речовин цвiтної капусти. Бiльше розповсюдження на Українi та за кордоном отримав метод консервування цвiтної капусти заморожуванням, але вiн потребує спецiального обладнання та великих енерговитрат на виробництво.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВАНОЇ ЦВIТНОЇ КАПУСТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок