Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТРИФАЗНИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ З КОНДЕНСАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ КОМУТУЮЧОЮ ЛАНКОЮ

ТРИФАЗНИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ З КОНДЕНСАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ КОМУТУЮЧОЮ ЛАНКОЮ

Назва:
ТРИФАЗНИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ З КОНДЕНСАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ КОМУТУЮЧОЮ ЛАНКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,85 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ШУЛЯК Сергій Анатолійович
УДК 621.314.6 (088.8)
ТРИФАЗНИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ
З КОНДЕНСАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ
КОМУТУЮЧОЮ ЛАНКОЮ
Спеціальність 05.09.12 — напівпровідникові перетворювачі електроенергії
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ — 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теоретичної електротехніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".
Науковий керівник | доктор технічних наук, професор
Бойко Валерій Степанович,
Національний технічний університет України "КПІ",
професор кафедри теоретичної електротехніки.
Офіційні опоненти: — |
доктор технічних наук, професор
Пентегов Ігор Володимирович,
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, провідний науковий співробітник відділу електротермії;
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Губаревич Володимир Миколайович,
Інститут електродинаміки НАН України,
старший науковий співробітник відділу систем стабілізованого струму.
Провідна установа — | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, кафедра промислової i бiомедичної електронiки, м. Харків.
Захист дисертації відбудеться "17" травня 2004 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.002.06 при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м.Київ, проспект Перемоги, 37, корп. 20, ауд. 4.
З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці НТУУ "КПІ" за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.
Автореферат розісланий "_2_" квітня 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К26.002.06 Б.М. Кондра


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Ак-ту-а-ль-ність те-ми. Технічний прогрес і розвиток усіх галузей промисловості потребує все більшого використання електричної енергії, яка виробляється у вигляді трифазного змінного струму 50 Гц, в той же час більше 20% цієї енергії споживається у вигляді постійного струму.
Споживання електричної енергії на постійному струмі поширено у кольоровій металургії, хімічній промисловості (в електролізних установках), в електротранспорті (електропоїзди, метро, трамваї, тролейбуси), для живлення електроприводів різного роду механізмів.
Одним із суттєвих недоліків звичайних схем перетворення є те, що вони забезпечують роботу перетворювача тільки з відстаючим кутом зсуву за фазою між основними гармоніками струму і напруги на стороні змінного струму, через що такі перетворювальні пристрої є споживачами значної реактивної енергії. Це призводить до погіршення коефіцієнта потужності та зниження пропускної спроможності енергетичного обладнання.
В ро-бо-ті ви-рі-шу-єть-ся про-бле-ма під-ви-щен-ня яко-с-ті еле-к-т-ро-по-с-та-чан-ня тех-но-ло-гі-ч-них спо-жи-ва-чів за-со-ба-ми си-ло-вої еле-к-т-ро-ні-ки з на-го-ло-сом на ком-пе-н-са-цію ре-а-к-ти-в-ної по-ту-ж-но-с-ті.
Згідно з національною енергетичною програмою України, передбачається розвиток паливно-енергетичного комплексу України, як узгоджений з вимогами економіки держави розвиток енергетики, зменшення питомої ваги енергетики в загальній структурі господарських комплексів, мінімізація збитків, яких зазнає навколишнє природне середовище від діяльності енергетичних об’єктів. Зокрема, передбачається широке впровадження енергозберігаючих технологій та заходів підвищення енергоефективності технологічних процесів та установок.
Впровадження сучасних енергоефективних пристроїв перетворення електромагнітної енергії є одним із шляхів вирішення проблеми подолання енергетичної кризи в Україні. Від рівня розвитку силової електроніки значною мірою залежить прогрес електротехніки та електроенергетики. Пристрої силової електроніки забезпечують перетворення і досягнення необхідних параметрів електроенергії при високій електромагнітній сумісності з системами енергопостачання. У передових державах світу перетворення електроенергії за допомогою пристроїв силової електроніки оцінюється у 55%.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ТРИФАЗНИЙ НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ З КОНДЕНСАТОРНО-КЛЮЧОВОЮ КОМУТУЮЧОЮ ЛАНКОЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок