Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Загрузка...

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Назва:
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,42 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШМІГЕР Тарас Володимирович
УДК 81’25 (477) (091) “19”
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ:
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
ЗОРІВЧАК Роксолана Петрівна,
завідувач кафедри перекладознавства
і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
Львівського національного університету
імені Івана Франка МОН України
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Олександр Іванович,
завідувач кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка МОН України
кандидат філологічних наук, доцент
ІВАСЮК Ольга Ярославівна,
доцент кафедри сучасних іноземних мов і перекладу
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича МОН України
Захист відбудеться “ 20 ” березня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Шевченка, 14.
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розіслано “ ” лютого 2008 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук |
Л. В. Клименко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Історія перекладознавства – наукова дисципліна, яка вивчає розвиток тео-ре-тичного осмислення перекладу як важливого чинника на всіх етапах існу-вання різномовного спілкування. Вона є окремим розділом перекладо-знав-ства, найтісніше пов’язаним з історичною наукою. Дослідження з історії українського художнього перекладу певною мірою сприяли обґрун-ту-ванню деяких аспектів історії українського перекладознавства. Від 1990-х років стало можливим включати до історії перекладо-знавства праці, імена та напрями, яких не досліджували через політичні обставини. В українську науку введено факти з історії перекладознавства початку ХХ ст., повернено праці репресованих та невизнаних дослідників, залучено дослідження західно-українських науковців міжвоєнного періоду.
ХХ сторіччя – час надзвичайно активного розвитку філології, перетво-рення її на міждис-циплінарну галузь знань. Такий розвиток позначився і на перекладознавстві, розширюючи його терміносистему й поняттєвий апарат та збагачуючи аналітичний інструментарій. Оскільки художній переклад був визна-чальним у творенні української національної культури і поде-куди мав сприятливі умови для розвитку, українські дослідники намагалися теоре-тично осмислити поточні літературні процеси та вплинути на їх подальший поступ. І. Я. Франко, М. К. Зеров, О. М. Фін-кель, В. М. Державин, М. Т. Рильський, О. Л. Кундзіч, Г. П. Кочур, В. В. Коп-тілов, О. І. Черед-ниченко, В. І. Карабан, Р. П. Зорівчак, М. О. Новикова, А. О. Содомора розвинули українське перекла-дознавство від його утвердження у першій чверті ХХ ст. до високого професійного рівня кінця ХХ ст. Водночас, чима-ло фактів його розвитку ще не стали загальновідомими внаслідок умов, що регла-ментували використання мину-лих досліджень. Це особливо стосується міжвоєнного періоду української історії.
Актуальність дослідження зумовлено доконечною потребою комплексно вивчити історію українського перекладознавства ХХ ст. для її цілісного осмис-лення, провести її періо-дизацію, виявити особливості перекладознавчої тематики в різні історичні періоди.
Комплексне дослідження передбачає аналіз публікацій, які повністю або частково розглядають проблеми перекладу та представляють нерозривний розвиток української наукової традиції.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок