Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Загрузка...

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ / сторінка 2

Назва:
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,42 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Важливим і актуальним є вивчення місця україн-ського перекладо-знавства в інтелектуальній історії України ХХ ст.
Теоретико-методологічну базу дисертації становлять дослідження з ме-то-до-логії історіо-гра-фічного вивчення (І. І. Колесник, М. М. Полюжин, Ю. Д. Левін, В. Ю. Шор, М. Івіч), визна-чен-ня українського, зокрема наукового, друку (В. А. Ігна-тієнко, Ю. О. Меженко, Ф. П. Макси-мен-ко, М. Я. Калинович, Я. Р. Даш-кевич, Л. І. Ільницька, Н. В. Зелінська), із періодизації історії світового та укра-їн--ського пере-кла-до-знавства (Й. А. Багмут, В. Г. Іваненко, О. Б. Тетеріна, Дж. Стайнер), класи-фі-кації перекла-дознавчих дисциплін (В. В. Коптілов, Дж. С. Голмз, А. Попо-віч), методики наукової характеристики перекладознавців (І. Я. Ай-зен-шток, Ф. С. Арват, Ю. О. Жлук-тенко, Р. П. Зорів-чак, Г. П. Кочур, О. І. Чередниченко, М. Н. Моска-ленко), періодизації історії українського художнього перекладу (М. К. Зеров, Г. П. Кочур, І. В. Корунець, М. Н. Москаленко, М. В. Стріха).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в рамках комплексної наукової теми кафедри перекладо-знавства і контрас-тивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного універ-си-тету імені Івана Франка “Ключові проблеми теорії та історії художнього перекладу. Концепція вишколу перекладачів” (номер держреєстрації 0105U004928), а та-кож держбюджетних тем: “Дослідження перекладацьких поглядів Григорія Кочура та використання їх у практиці сучасного українського художнього перекладу” (номер держреєстрації 0103U001874) та “Український художній переклад як націє-творчий чинник: до історії української перекладної літератури” (номер держ-реєстрації 0106U001279), які затвердило Міністерство освіти і науки України.
Мета дослідження полягає в осмисленні історії українського перекладо-знавства ХХ ст. як цілісного процесу та невід’ємного складника історії націо-нальної науки й культури.
Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань:
1) систематизувати факти з історії українського перекла-дознавства ХХ ст.;
2) випрацювати критерії періодизації українського перекладознавства;
3) визначити періоди розвитку українського перекладознавства ХХ ст. та виокремити основні аспекти кожного періоду з погляду тематики та методів досліджень;
4) простежити процес формування системи теоретичних поглядів української школи перекладо-знавства в контексті радянського перекладознавства;
5) задокументувати джерельну базу перекладознавчих публікацій та охаракте-ризувати їхню наукову вартість для розвитку українського перекладознавства;
6) проаналізувати роль чільних українських науковців у розвитку перекладознавства.
Об’єкт дослідження -– розвиток українського перекладознавства ХХ ст. Предмет дослі-дження – методика історичних досліджень українського пере-кла-дознавства, його періодизація, перекладознавча тематика, становлення та розвиток перекладознавчої тер-міносистеми й методів перекладознавчого аналізу.
Матеріалом дослідження є публікації, надруковані між 1901 та 2000 рр., що стосують-ся теоретичного осмислення перекладацьких проблем (понад 3000 пуб-лікацій). Вибірково залучено публікації кінця ХІХ ст. та початку ХХІ ст. для об’єктивного висвітлення тяглості перекладо-знавчого процесу в Україні. Вико-риста-но деякі архівні джерела, щоб якнайточніше описати історичні факти та інтерпретувати їх.
Методична основа дослідження. Багатоаспектність роботи зумовила комплексний характер дослідження. Для реалізації поставлених зав-дань та досяг-нення зазначеної мети широко застосовано методики перекладознавчого аналізу, а також використано низку науко-знавчих методів, зокрема герменевтичний метод.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у ньому вперше:–
розроблено комплексну методику історіографічних досліджень у перекладознавстві;–
обґрунтовано методику встановлення критеріїв періодизації українського перекладознавства; –
визначено періоди в розвитку українського перекладознавства ХХ ст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок