Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ / сторінка 3

Назва:
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,42 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
;–
охарактеризовано розвиток перекладознавства в Україні впродовж ХХ ст.;–
встановлено особливості української школи перекладознавства в різні періоди; –
узагальнено досягнення в галузі теорії, історії, критики та дидак-тики перекладу з погляду їхнього впливу на загальний розвиток перекладознавства; –
зібрано бібліографію друкованих праць (понад 3000 позицій), які репрезентують українське перекладознавство ХХ ст.;–
проаналізовано проблематику перекладознавчих досліджень у різні періоди; –
введено до наукового обігу рідкісні дослідження першої половини ХХ ст.
Теоретичне значення дисертації полягає у випрацюванні методики вста-новлення критеріїв дослідження історії перекладознавства та його періодизації; у визначенні особливостей окремих періодів його роз-витку; в обґрунтуванні чинників для зіставлення різних перекла-даць-ких концепцій. Дисертаційні висновки можна транспонувати на дослідження історії інших галузей філології.
Практична цінність роботи. Спостереження й результати дослідження можна вико-ристо-вувати у викладанні історії та теорії перекладу, лексикографії. Матеріал дисерта-ції може слу-гувати основою для спецкурсу „Історія українського перекладо-знавства” та буде корисним при напи-санні історії українського художнього перекладу і ширше – інтелектуальної історії України; для вивчення нау-ко-вого доробку діячів українського перекладу й перекладознавства; для укладання довід-кових видань. Бібліографічний покажчик, поданий у Додатку, можна використати для укладання хрестоматій з українського перекладо-знавства.
На захист винесено такі твердження:
1. Історія українського перекладознавства – це галузь перекладознавства, яка вивчає формування та розвиток теорії, історії, критики та дидактики пере-кладу в рамках української наукової школи. Вибір джерел для вивчення ґрунтується на застосуванні принципів території, авторства та мови.
2. Критерії періодизації українського перекладознавства визначаються: загально-теоретичним рівнем дослідження (вироблення методологічних принципів оцінки якості перекладів, зокрема з погляду їх сучасників та в історично-літературній перспективі), характером теоретичних публікацій і перекладної літератури, а також суспільно-історичними чинниками.
3. Перекладознавча концепція І. Я. Франка (1880-1910-і рр.) цілісно охопила проб-ле-ми техніки перекладу, перекладо-знавчого аналізу та соціології перекладу, які у своїй суті представляють фундаментальні питання теорії, критики та історії перекладу. Оскільки І. Я. Франко – осново-положник українського перекладознавства, то можна вважати, що перекладознавство як окрема наукова дисципліна в Україні започат-ко-вується у 1880-і рр.
4. Публікації з питань перекладу початку ХХ ст. – це здебільшого рецензії, які інколи виходили за межі жанру й містили чимало узагальнень теоретичного характеру. Головні теми публікацій – відтворення поетики Т. Г. Шевченка у перекладах, біблійний переклад, переклад дитячої літератури. Переклади сприяли чистоті та правильності української мови, яка ставала найвагомішим чинником національного єднання. Тому перший період – критико-теоретичний.
5. Національне відродження 1920-х рр. стимулювало вивчення історико-соціологічних аспектів перекладу: сприйняття перекладу читачем, зна-чен-ня перекладної літе-ратури для цільової культури, роль перекладача в літера-турному процесі тощо. Завдяки М. К. Зерову, В. М. Державину, О. М. Фінкелю розвинуто лінгво-сти-лістичний аспект перекладознавчого аналізу. Другий період – це стано-влення перекладознавства як наукової та навчальної дисципліни в Україні.
6. Перекладознавство західноукраїнських земель міжвоєнного часу – невід’ємна частина україн-ської науки про переклад. Цьому сприяли контакти зі східно-українськими вченими, еміграція науковців зі Східної України після невдачі Визвольних змагань та подібна тематика досліджень.
7. Третій період (кінець 1940-х – початок 1970_х рр.) – становлення українського перекладо-знав-ства у всесоюзному контексті.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок