Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

Загрузка...

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ / сторінка 4

Назва:
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,42 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Тематика перекладознавчих досліджень спочатку обмежувалася слов’янськими мовами та літературами, але згодом розширилася на романські й германські мови. Розвинулася теорія віршового перекладу (розвідки М. Т. Рильського); прозового перекладу (праці О. Л. Кундзіча та С. П. Ковганюка); зроблено певний внесок до історії худож-нього перекладу (статті Г. П. Кочура). Основні положення української школи перекладознавства систематизував та теоретично розвинув В. В. Коптілов.
8. Дослідження останньої чверті ХХ ст. віддзеркалюють перетворення пере-кла-до-знавства на міждисциплінарну галузь знань. Науковці застосовували різні методи наукового аналізу в межах перекладознавчих студій, чим сприяли уточненню його терміносистеми та розширенню аналітично-го апарату. Здобуття Україною незалежності позитивно вплинуло на перекладо-знавство, пожвавивши дослідження з історії перекладу, науково-технічного перекладу та дидактики перекладу.
Апробація результатів роботи. Основні твердження роботи висвітлено на звітних науко-вих конференціях викладачів Львівського національного універ-ситету імені Івана Франка (Львів, 2003-2007 рр.), засіданнях Методологічного семінару з проблем перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені професора Ю. О. Жлук-тенка (Львів, 2003-2007 рр.), щорічних наукових сесіях Науко-вого товариства імені Шевченка (Львів, 2004-2007 рр.), IV Міжнародній науково-практичній конфе-ренції „Людина, культура, техніка у новому тисячолітті” (Харків, 23-25 квітня 2003 р.), Міжнарод-ній науково-практичній конференції „Григорій Кочур і український переклад” (Київ, 27_ жовтня 2003 р.), Всеукра-їнській нау-ковій конфе-ренції „Переклад як вторинна комунікація” (Харків, 3_ лютого 2004 р.), Наукових читаннях „Український переклад від Зерова до сьогодення” (Київ, 20 жовтня 2004 р.), ІІІ Міжвузівській конференції молодих учених „Сучасні проблеми та перспек-тиви дослідження романських і германських мов і літератур” (Донецьк, 15_ лютого 2005 р.), Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні проблеми філології та перекладо-знавства” (Хмельницький, 12-13 травня 2005 р.), Всеукраїнській науковій конференції „Мови, культури і переклад: Наукова конфе-рен-ція, присвячена пам’яті проф. Юрія Жлуктенка (до 90-річчя від дня народження)” (Київ, 20-21 вересня 2005 р.), Міжнародній науковій конференції „Актуальні питання семантики та лексикографії” (Люблін, Польща, 29_ вересня 2005 р.), Всеукраїнській науковій конференції „Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку” (Львів, 14_ жовтня 2005 р.), Міжнародному науковому конгресі „Іван Франко: Дух, Наука, Думка, Воля” (Львів, 27-28 вересня 2006 р.), Всеукраїнській науковій конференції „Актуальні проблеми пере-кла-дознавства та методики навчання перекладу” (Харків, 19_квітня 2007 р.).
Матеріали дослідження використовуються на заняттях зі студентами пере-кладацького відділу й відділу англійської філології факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка та Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – з історії й теорії художнього перекладу, лексикографії, теорії науково-технічного перекладу, у спецкурсі “Динаміка розвитку перекладознавчих принципів”.
Повний текст дисертації обговорено на розширеному засіданні кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка 4 липня 2007 року.
Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 14 наукових публікаціях. Шість статей опубліковано у фахових наукових виданнях України, одна у закордонному виданні, сім у матеріалах і тезах наукових конференцій.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатка. Загальний обсяг дисертації становить 580 сторінок, із них 193 сторінки – основний текст.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Реферат на тему: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок