Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,42 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НацІональна юридиЧна академІЯ УкраЇни
імені Ярослава Мудрого
Соловйова Ольга Миколаївна
УДК 342.9
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ
МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків — 2004


Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Битяк Юрій Прокопович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права, член-кореспондент АПрН України.
Офіційні опоненти:–
доктор юридичних наук, професор Нижник Ніна Романівна, Національна Академія державного управління при Президентові України, перший проректор, член-кореспондент Академії правових наук України, Заслужений юрист України;–
кандидат юридичних наук, доцент Нечитайленко Анатолій Олександрович, Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.
Провідна установа – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, відділ державного управління та адміністративного права, м. Київ.
Захист відбудеться 26 березня 2004 р. о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 24 лютого 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шепітько В.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Конституція України стала фундаментом реформування правової системи України, створення якісно нового державного ме-ханізму, через запровадження поділу єдиної державної влади на самостійні гілки – законодавчу, виконавчу та судову.
За таких умов особливої актуальності набули питання побудови та діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, які потребують особливої уваги, оскільки вони максимально наближені до населення і безпосередньо втілюють у життя норми Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів. Пошук оптимальної моделі територіальної організації влади пов’язаний з децентра-лізацією та деконцентрацією повноважень центральних органів виконавчої влади, розмежуванням та збалансуванням з метою уникнення дублювання повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, державними адміністра-ціями та органами місцевого самоврядування. До прийняття Конституції України 1996 р. органи виконавчої влади становили, по суті, єдину систему органів державної влади поряд з представницькими органами – Радами народних депутатів, незважаючи на їхню істотну відмінність від останніх з функціонально-структурного погляду.
Після створення, місцеві державні адміністрації, як органи виконавчої влади загаль-ної компетенції стали організаційними центрами, що об’єднують оперативне керівництво господарською, соціально-культурною та адміністративною діяльністю на відповідній території. Свої повноваження, щодо здійснення управління доруче-ними галузями (сферами) суспільного життя держадміністрації реалізують через відповідні галузеві і функціональні відділи та управління, на які покладається головне наван-таження по вирішенню поставлених перед ними завдань. В зв’язку з цим, ана-ліз питань організації та діяльності держадміністрацій, а також їх відділів і управ-лінь уявляється актуальним.
В науці адміністративного права, після прийняття Конституції України недо-статньо уваги приділено дослідженню правового положення відділів та управлінь, їх системи, структури, повноважень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛІВ ТА УПРАВЛІНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок