Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЧНИХ АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЧНИХ АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЧНИХ АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,54 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
ЧВАРТАЦЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ
УДК 631.331.85
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЧНИХ АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Тернопіль – 2007


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у відокремленому структурному підрозділі Національного аграрного університету “Бережанський агротехнічний інститут” Кабінету Міністрів України
Науковий
керівник | доктор технічних наук, професор
Гевко Богдан Матвійович,
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя,
завідувач кафедрою “Технологія машинобудування”, Заслужений винахідник України.
Офіційні
опоненти: |
доктор технічних наук, професор
Морозов Іван Васильович,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. П. Василенка,
професор кафедри сільськогосподарських машин.
кандидат технічних наук, доцент
Гаврилюк Григорій Романович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри сільськогосподарських машин.
Захист відбудеться “21” грудня 2007 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, /79.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.
Автореферат розісланий “19” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к.т.н., доц. Попович П.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В структурі рослинництва України зернові, колоскові й технічні культури займають провідне місце та відіграють основну роль в забезпеченні населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною.
За останніх сім років в Україні середньорічний валовий збір зерна становив 29,2 млн. т при загальній потребі 40–45 млн. т. Тому, на нинішньому етапі реформування аграрного сектору країни важливим завданням є широке застосування високопродуктивних сортів зернових культур та впровадження інтенсивних і ресурсоощадних технологій їх вирощування.
Удосконалення існуючих способів сівби та технічних засобів точного висіву дозволить більш як у два рази зменшити норму висіву, а за рахунок створення оптимальних умов для проростання насіння й розвитку рослин – підвищити врожайність зернових культур на 10–15%.
У зв'язку з цим, дисертаційне дослідження, спрямоване на розробку технологічного процесу та обгрунтування параметрів механічних апаратів точного висіву насіння (АТВН) технічних і зернових культур на основі ресурсоощадних технологій, є актуальним і має важливе народногосподарське значення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено відповідно до тематики відокремленого структурного підрозділу Національного аграрного університету “Бережанський агротехнічний інститут” і ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”, є складовою частиною наукової теми “Розробка і дослідження ресурсозберігаючих технологій в галузі сільськогосподарського машинобудування на 2003-2007 рр., (№ державної реєстрації 0102U002299), а також відповідно до державної науково-технічної програми ДНТП з “Пріоритетних напрямків науки і техніки”, які реалізуються в рамках Постанови Кабінету Міністрів України №1341 від 1 грудня 1997р. “Про розвиток сільськогосподарського машинобудування і забезпечення агропромислового комплексу конкурентноздатною технікою”.
Мета і задачі дослідження. Мета роботи – підвищення точності та повноти висіву технічних і зернових культур механічним висівним апаратом на основі ресурсозберігаючих технологій.
Для досягнення мети в роботі поставлені такі задачі:
- провести конструктивно-технологічний аналіз схем висівних апаратів однозернинного висіву насіння технічних і зернових культур, на основі якого розробити нові конструкції механічного дискового та черпакового висівного апаратів точного висіву;
- встановити закономірності руху зернин по рухомій конічній поверхні висівного апарату, а також визначити складові швидкодії абсолютного прискорення частинок під час руху по поверхні кожуха під дією висівного диска;
- вивести аналітичні залежності процесу заповнення насінинами комірок дискового висівного апарату, розміщених по його периферії, та вивантаження їх клиновим механізмом;
- теоретично обгрунтувати кінематичні та конструктивні параметри висівних дисків з комірками, а також визначити величину сили виштовхування зернин залежно від сили тяжіння в АТВН, що діє на зернину, коефіцієнтів тертя, радіуса розміщення комірок в диску та швидкості обертання останнього за умови непошкодження і нетравмування насінин;
- теоретично обгрунтувати процес подачі зернин в зону висіву черпаковим механізмом і вивести аналітичні залежності його розрахунку;
- розробити математичну модель точного висіву насінин дисковим висівним апаратом із визначенням параметрів комірок;
- спроектувати та виготовити дисковий АТВН для точного висіву дражованого й недражованого насіння цукрових, кормових буряків і гороху, а також стенди для дослідження характеристик цих апаратів і їх приводів;
- провести комплекс експериментальних досліджень і розробити практичні рекомендацій щодо вибору конструктивних, кінематичних і технологічних параметрів АТВН;
- вивести регресійні залежності для визначення показників якості рівномірності розміщення насінин в рядки на основі синхронізованої роботи висівного диска та насіннєукладчика;
- розробити інженерну методику проектування АТВН з техніко-економічним обґрунтуванням порівняно з пневматичними висівними апаратами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА МЕХАНІЧНИХ АПАРАТІВ ТОЧНОГО ВИСІВУ НАСІННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок