Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (деякі питання теорії і практики)

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (деякі питання теорії і практики)

Назва:
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (деякі питання теорії і практики)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,23 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
ЄВГРАФОВА ЄЛИЗАВЕТА ПАВЛІВНА
УДК 340.134
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
(деякі питання теорії і практики)
Спеціальність 12.00.01 - теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Ткаченко Володимир Данилович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри теорії держави і права.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович, Національний університет „Києво-Могилянська академія", завідувач кафедри державно-правових наук;
доктор юридичних наук, професор Колодій Анатолій Миколайович, Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри конституційного права.
Провідна установа: Інститут законодавства Верховної Ради України, відділ правової політики, м. Київ.
Захист відбудеться 25 жовтня 2005 р. о 13.00. годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 70.
Автореферат розісланий 21 вересня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Формування системи національного законодавства невід’ємна складова розбудови України як незалежної, суверенної, демократичної, соціальної, правової держави. Про наявність системи національного законодавства можна стверджувати лише за умови її створення як такої, що відповідає конституційному ладу держави, історичним і культурним традиціям народу, слугує захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави. Актуальність дослідження зумовлена й тим, що діюча система законодавства багато чого успадкувала від системи законодавства, яка існувала до проголошення незалежності України і прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції.
Крім того, у вітчизняній юридичній літературі питання законодавства у зазначеному контексті практично не розглядалися. Саме ж поняття „система національного законодавства” означає не відмінність та закритість її від інших демократичних правових систем світу, а спрямованість на реалізацію та захист національних інтересів України. Як свідчить світова практика, національні системи законодавства різних країн, маючи істотні особливості, водночас характеризуються і суттєвими спільними рисами. Це важливо для з’ясування, насамперед, таких питань: якою повинна бути система законодавства України та як має відбуватися її формування під впливом численних і різних за природою факторів, враховуючи рух на „роздержавлення права”, закріплення у законах регулювання публічно-правових і приватно-правових відносин.
На думку автора, національне законодавство передчасно визначати як систему – скоріше, воно функціонує як „масив”. Тому його створення як єдиної, цілісної, внутрішньо і зовнішньо узгодженої системи, якісної за змістом та належної форми є одним з актуальних і важливих завдань правової науки в сучасний період.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертація виконана відповідно до Державної цільової комплексної програми „Розвиток демократичних процесів у правовій державі” (номер державної реєстрації 0186.0.070866) Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, а також Концепції розвитку законодавства України на 1997-2005 роки, розробленої Інститутом законодавства Верховної Ради України.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-практичних питань формування системи національного законодавства в контексті розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави процесу, на який впливають численні й різні за природою фактори.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (деякі питання теорії і практики)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок