Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. – 1920 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. – 1920 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ

Назва:
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. – 1920 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,24 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДМИТРУШКО ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА
УДК: 930(477)„18/1920”
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. – 1920 р.:
ІСТОРІОГРАФІЯ
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української історії та
етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
КОЦУР АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ,
завідувач кафедри української історії та
етнополітики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
КАЗЬМИРЧУК  ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ,
завідувач кафедри історії для гуманітарних
факультетів
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук
ВИСОВЕНЬ ОКСАНА ІВАНІВНА,
доцент кафедри історії та культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди
Провідна установа: Дніпропетровський національний університет,
Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться ”_25_”___06_____ 2007 р. о _10__ годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий ”_19__”___05______ 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Сокірко О.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які містять 11 підрозділів, висновків, списку джерел та літератури. Повний обсяг дисертації 249 сторінок, список використаних джерел нараховує 658 найменувань.
Актуальність дослідження. Парламентаризм – це система організації державної влади, що базується на активній ролі парламенту в її здійсненні. Парламент і парламентаризм є невід’ємними атрибутами демократичної держави. Протягом тривалого часу становлення парламентаризму санкціонувалося польсько-литовською державою, а потім – Австро-Угорською та Російською імперіями, СРСР.
В українській історичній думці термін „парламент” для позначення потенцій національного державотворення з’являється на початку ХХ ст. у програмних документах політичних партій. На час поширення ідей парламентаризму український народ уже був позбавлений власної державності. Це вплинуло й на практику державотворення періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. За радянських часів цей термін об'єктивно не узгоджувався з теорією і практикою державного владарювання. На початку розбудови сучасної України в деяких політиків і правознавців зберігалося обережне ставлення до поняття парламенту.
Комплексний аналіз літератури з історії становлення українського парламентаризму протягом другої половини ХІХ ст. – 1920 р. дасть змогу показати тяглість ідеї парламентаризму, що проходила свою кристалізацію та практично втілювалася водночас зі становленням чи втратою української державності впродовж століть. Радянська доба у дослідженні парламентаризму характеризується відсутністю об’єктивних ґрунтовних досліджень. Отже, історіографічний аналіз праць уможливлює визначення основних тенденцій зародження та накопичування знань про історію парламентаризму, усунення штучно створеної ніші у його вивченні, окреслення подальших перспектив у дослідженні цієї проблеми.
Актуальність критичного осмислення досягнень історіографії посилюється необхідністю систематизації нагромаджених знань, наукового синтезу історіографічної бази, що є важливою умовою об’єктивних відомостей про історію парламентаризму (друга половина ХІХ ст. – 1920 р.)
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. – 1920 р.: ІСТОРІОГРАФІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок