Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> EЛЕКТРОХIМIЧHА РЕГЕНЕРАЦIЯ ВОДНИХ РОЗЧИНIВ ПЕРЙОДАТУ НАТРIЮ У СИНТЕЗI ДІАЛЬДЕГІДКРОХМАЛЮ

EЛЕКТРОХIМIЧHА РЕГЕНЕРАЦIЯ ВОДНИХ РОЗЧИНIВ ПЕРЙОДАТУ НАТРIЮ У СИНТЕЗI ДІАЛЬДЕГІДКРОХМАЛЮ

Назва:
EЛЕКТРОХIМIЧHА РЕГЕНЕРАЦIЯ ВОДНИХ РОЗЧИНIВ ПЕРЙОДАТУ НАТРIЮ У СИНТЕЗI ДІАЛЬДЕГІДКРОХМАЛЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,29 KB
Завантажень:
75
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛIТЕХНIЧHИЙ УНIВЕРСИТЕТ
 
 
 
 
 
Слабоспицька Олена Олександрiвна
 
 
 
 
УДК 621.357.12
 
 
EЛЕКТРОХIМIЧHА РЕГЕНЕРАЦIЯ ВОДНИХ РОЗЧИНIВ
ПЕРЙОДАТУ НАТРIЮ У СИНТЕЗI ДІАЛЬДЕГІДКРОХМАЛЮ
 
 
спецiальнiсть 05.17.03 - технiчна eлектрохiмiя
 
 
 
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
 
Харкiв - 1999
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана у Харкiвському державному полiтехнiчному унiверситетi Мiнiстерства освiти України, м.Харкiв
Науковий керiвник: доктор технiчних наук, професор
Горбачов Анатолiй Кузьмич,
Харкiвський державний полiтехнiчний унiверситет,
професор кафедри технiчної електрохiмiї
Офiцiйнi опоненти: доктор технiчних наук, професор
Костiн Микола Олександрович,
Днiпропетровський державний унiверситет
залiзничного транспорту,
завiдувач кафедри електротехнiки
кандидат технiчних наук
Самойленко Сергiй Олексiйович,
Харківська державна академія
технології та організації харчування,
доцент кафедри хiмiї
Провiдна установа: Український державний хiмiко-технологiчний
унiверситет, кафедра технологiї електрохiмiчних
виробництв, Мiнiстерство освiти України,
м.Днiпропетровськ
Захист вiдбудеться “ 7 “квiтнл 2000 р. о 1200 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.050. 03 у Харкiвському державному полiтехнiчному унiверситетi за адресою: 61002, м.Харкiв, вул.Фрунзе,21
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвського державного полiтехнiчного
унiверситету
Автореферат розiсланий “ 14 “ сiчня 2000 р.
Вчений секретар . спецiалiзованої вченої ради Сахненко М.Д.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Економiчна ситуацiя, що склалася в Українi, потребує розробки безвiдходних та маловiдходних технологiй. Сучасний екологiчний стан зумовлює необхiднiсть виробництва в Українi значної кiлькостi селективних ентеросорбентів на основi оксидованих полiсахаридiв, зокрема, діальдегiдкрохмалю. Вони використовуються як адептнi засоби для виведення iз органiзму людини катiонiв важких металiв та радiонуклiдiв. Для їх синтезу необхідні такі окислювачi як йoдная кислотa та iї солi. В синтезi дiальдегiдкрохмалю використовується перйодат натрiю, а як вiдходи одержуються розчини йодатy натрiю. Сполуки йодy коштовнi та дефiцитнi, тому актуальним питанням є розробка ефективних методiв регенерацiї окислювачiв.
Аналіз методів регенерації розчинів перйодату натрiю та йодистої кислоти показав, що найбільш перспективним є електрохiмiчний спосiб регенерацiї, бо не потребує використання нових хiмiчних реагентiв i забезпечує як екологiчну чистоту, так і якість цільового продукту.
Процес та технологія електрохімічної регенерації водних розчинів перйодатів лужних металів недостатньо вивченi, тому вони не знайшли широкого застосування у фармацевтичній промисловості. У зв’язку з цим актуальним є дослідження основних закономірностей електрохімічної регенерації перйодату натрiю у синтезі дiальдегiдкрохмалю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась за координаційним планом Міністерства освіти України по напрямку N 70 “Науковi основи хiмiчної технологiї створення нових неорганiчних речовин та матерiалiв комплексної переробки мiнеральної сировини України”, проектом 3.4/436 вiд 24.10.97 р. “Дослiдження кiнетики електродних реакцiй пiд час синтезу електрокаталiтичних матерiалiв” Державного фонду фундаментальних дослiджень Міністерства науки України та на госпдоговiрних пiдставах з Державним науковим центром лiкарських засобiв (м. Харкiв).
Мета та задачi дослiдження. Метою є розробка способу електрохiмiчної регенерацiї розчинiв перйодату натрiю у виробництвi оксидованих полiсахаридiв, зокрема дiальдегiдкрохмалю, який дозволяє створити замкнену, безвідходну за окислювачем технологію синтезу дiальдегiдкрохмалю.
Для досягнення цiєї мети необхiдно вирiшити такі завдання:
-вивчити кiнетику анодного процесу окислення йодат-іонів до перйодат-iонiв на платинових та дiоксидсвинцевих титанових анодах;
2
-визначити основні закономірності eлектрохiмiчної регенерацiї рoзчинiв перйодату натрiю в
синтезі дiальдегiдкрохмалю;
-обгрунтувати вибір ефективних анодних матеріалів;
-довести можливiсть багаторазової електрохiмiчної регенерацiї розчинiв перйодату натрiю без зниження технологiчних показникiв;
-розробити математичну модель для розрахування основних параметрiв процесу електрохімічної регенерацiї розчинiв перйодату натрiю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: EЛЕКТРОХIМIЧHА РЕГЕНЕРАЦIЯ ВОДНИХ РОЗЧИНIВ ПЕРЙОДАТУ НАТРIЮ У СИНТЕЗI ДІАЛЬДЕГІДКРОХМАЛЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок