Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації

Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації

Назва:
Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,75 KB
Завантажень:
276
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Н а ц і о н а л ь н а а к а д е м і я н а у к У к р а ї н и
І н с т и т у т к і б е р н е т и к и і м . В . М . Г л у ш к о в а
В о л о х Л ю д м и л а В а с и л і в н а
УДК 519.21
Метод нелінійного оцінювання в задачах
стохастичної оптимізації та ідентифікації
01.05.01. – теоретичні основи інформатики та кібернетики
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ 2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор КНОПОВ Павло Соломонович, завідуючий відділом математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор ГУПАЛ Анатолій Михайлович, Науково-учбовий центр прикладної інформатики та кібернетики НАН України, директор; кандидат фізико-математичних наук, ЧОРНЕЙ Руслан Костянтинович, доцент кафедри математики Міжрегіональної академії управління персоналом.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики, м. Київ.
Захист відбудеться „22” лютого 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 26.194.02 при Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України за адресою:
03022 м. Київ-022, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науково-технічному архіві інституту.
Автореферат розісланий „17” січня 2002 року.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради СИНЯВСЬКИЙ В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. При дослідженні складних проблем, що виникають в тій чи іншій сферах науки і людської діяльності лише в окремих випадках можна знайти явний аналітичний розв'язок задачі. Все це приводить до розвитку методів дослідження, які б враховували і узагальнювали різні ситуації, в яких розв'язуються сформульовані задачі (вплив випадковості, багатофакторна залежність, складний вигляд функції, обмеження на неї). Зрозуміло, що і одержані з допомогою цих методів рішення потребують більшого обсягу досліджень їх властивостей.
Так все більше застосування знаходить теорія стохастичної оптимізації та ідентифікації. Звичайно наші дії в умовах неоднозначності вибору визначаються деякою метою, яку ми намагаємося досягти найкращим чином. Тим самим людська діяльність пов'язана (свідомо чи ні) з постійним розв'язанням оптимізаційних задач.
При цьому важливим є можливість застосування для обчислень високопродуктивної комп'ютерної техніки, що в нинішніх умовах дозволяє широко застосовувати результати досліджень у цьому напрямку. Це передусім пов'язано з тим, що явний розв'язок задачі можна знайти лише в окремих випадках. Складність чи неможливість відшукання аналітичного розв'язку була виявлена і в інших розділах математики; поступово стало зрозуміло, що будь-яка задача може вважатися розв'язаною, якщо вказаний алгоритм, який дозволяє численно побудувати наближений розв'язок з необхідною точністю.
В дисертації досліджуються задачі стохастичної оптимізації та стохастичної ідентифікації і досліджуються збіжність і гранична поведінка їх рішень за умов виконання наступних припущень: стохастичність описується незалежними випадковими величинами з обмеженою областю їх задання; результати спостережень (вимірів) є слабко залежними; функції розподілів випадкових величин належать до експоненціального сімейства. Такі дослідження виникли внаслідок пошуку відповідей на питання, що виникають в таких сферах як економетрія, геологія, астрономія, медицина тощо, тобто в будь-якій галузі виробничої та виконавчої діяльності, де треба керувати об'єктом, підвладним випадковому впливу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота проводилась згідно з планами наукових досліджень відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України ВФ. 130.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок