Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Суб’єкти права соціального забезпечення України

Суб’єкти права соціального забезпечення України

Назва:
Суб’єкти права соціального забезпечення України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,29 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кульчицька Олена Іванівна
УДК 349.3.023 (477)
Суб’єкти права соціального забезпечення України
Спеціальність 12.00.05 – трудове право;
право соціального забезпечення
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ–2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі трудового, аграрного й
екологічного права Львівського національного університету
імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник
кандидат юридичних наук, доцент
Синчук Світлана Миколаївна
Львівський національний університет
імені Івана Франка, доцент кафедри трудового,
аграрного й екологічного права
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
Хуторян Наталія Миколаївна,
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник відділу з проблем цивільного, трудового та підприємницького права
кандидат юридичних наук, доцент
Болотіна Нінель Борисівна,
професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці
Провідна установа Харківський національний університет
внутрішніх справ, м. Харків

Захист відбудеться "23" березня 2007 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 60.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033 м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "21" лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Шукліна Н. Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Розвиток України як правової держави із соціально-орієнтованою ринковою економікою, залучення її до європейських та світових інтеграційних процесів нерозривно пов’язані з реформуванням системи соціального забезпечення. Державна система соціального забезпечення поступово перетворюється у систему, в якій управлінська та фінансова відповідальність розподіляється між державою, фізичними особами і роботодавцями. В сучасних умовах фізична особа перестає бути об’єктом державного благодійництва та несе індивідуальну матеріальну відповідальність за свої майбутні соціальні виплати.
Створення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, впровадження в Україні трьохрівневої пенсійної системи, намагання держави реально впровадити принцип адресності соціального забезпечення призвели до зміни правового статусу існуючих суб’єктів (зокрема, Пенсійного фонду України, державної служби зайнятості, недержавних пенсійний фондів), а також зумовили виникнення нових суб’єктів (фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, Накопичувальний фонд, діти війни). У зв’язку з цим постає потреба наукового дослідження поняття та особливостей правового статусу суб’єктів права соціального забезпечення.
Значна частина питань, пов’язаних із характеристикою правового статусу суб’єктів права соціального забезпечення, є малодослідженою. Сьогодні в науці права соціального забезпечення не з’ясовано суть відмінностей між суб’єктами права соціального забезпечення, а тому їх некласифіковано, недостатньо охарактеризовано особливості правового статусу окремих груп суб’єктів цієї галузі права. Дотепер чимало досліджень у цій сфері ґрунтуються на механічно запозичених із цивілістичної доктрини уявленнях про суб’єктів цивільно-правових відносин, які потребують належного теоретичного переосмислення. Усі ці обставини визначають актуальність дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом наукової роботи кафедри трудового, аграрного й екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка в межах теми “Проблеми становлення і розвитку соціального права в Україні”, яка затверджена наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № Н-350 від 15 червня 2005 року (державна реєстрація № U007455).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Суб’єкти права соціального забезпечення України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок