Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття

Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття

Назва:
Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,99 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Процесс становления рыночных отношений в экономике Украины способс
твовал появлению различных форм собственности хозяйствующих субъекто
в, что, в свою очередь, вызвало различия в организации процессов управлен
ия их деятельностью


ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОПОВА Наталія Олександрівна
УДК 811.161.2"373.45
Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філолгічних наук
Харків – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному педагогічному університеті,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Стасевський Станіслав Борисович
Харківський державний педагогічний університет,
професор кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук
Поповський Анатолій Михайлович
Юридична Академія МВС України, професор кафедри українознавства
кандидат філологічних наук
Петрова Ольга Борисівна
Харківська медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України, доцент кафедри іноземних мов та українознавства
Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне
Захист відбудеться 16.12.2002р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.053.03, у Харківському державному педагогічному університеті за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного педагогічного університету за адресою: 61168, м. Харків, вул.Блюхера, 2.
Автореферат розісланий 11.11.2002р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А.Олексенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В останні десятиліття у зв’язку з посиленням політичних, економічних, культурних зв’язків України з зарубіжними, зокрема англомовними, країнами посилився доплив в українську мову іншомовної, зокрема англійської, лексики. Особливо зросла кількість англіцизмів у зв’язку з політичними й економічними реформами в Україні, які викликали потребу в номінації нових явищ і процесів
у новій державі. Складні процеси в українській лексико-семантичній системі, що відбуваються у зв’язку з інтенсивним припливом англіцизмів, потребують наукового аналізу й узагальнення. Цим і зумовлена актуальність дисертаційної теми.
Проблеми теоретичного осмислення семантичних і граматичних процесів, що виникають у ході запозичання чужомовних слів до лексичної системи української мови, були предметом дослідження багатьох фахівців: О.С. Ахманової, С.Г. Бережана, В.В. Виноградова, С.А. Ігнатової, В.М. Караулова, Л.А. Лисиченко, А.М. Поповського, С.В. Семчинського, Д.М. Шмельова та інших. Однак лексико-семантичні процеси, що відбуваються в лексичній системі української мови в умовах розвитку української державності, вимагають нових досліджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертації відповідає загальній науковій проблемі “Лексико-семантична система української мови”, що розробляється на кафедрі української мови Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Ця проблема є складовою планової теми “Закономірності розвитку й функціонування української мови”.
Мета і завдання дослідження. Мета полягає у встановленні закономірних процесів, що відбуваються в системі запозичених слів, з огляду на їх місце в лексичній системі української мови, у виділенні основних лексико-семантичних груп нових запозичень з англійської мови та у визначенні їхнього місця у структурно-семантичній організації лексики української мови в стилях української мови.
Відповідно до мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:– 
розглянуто історію становлення корпусу запозичень з англійської мови в українську;– 
визначено склад англіцизмів, що прийшли в українську мову в останнє десятиліття ХХ і на початку XXI століть;– 
здійснено лексико-семантичний аналіз новітніх англіцизмів;– 
досліджено динаміку входження лексичних елементів з англійської мови до лексико-семантичної системи української розглядуваного періоду;– 
проаналізовано мовні процеси, пов'язані з функціонуванням англійських запозичень за останнє десятиріччя;– 
виявлено сфери використання запозичень в усній і писемній формах української мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок