Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ

Назва:
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,64 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
ІВАНЮК ВІКТОР ЯРОСЛАВОВИЧ
УДК 631.582:631.51.021:631.816.1
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ
ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ
06.01.01 – загальне землеробство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН протягом 2002-2005 рр.
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
Томашівський Зенон Михайлович,
завідувач кафедри загального землеробства
Львівського державного аграрного університету Мінагрополітики України
Офіційні опоненти – доктор сільськогосподарських наук, професор
Бойко Петро Іванович, головний науковий співробітник лабораторії сівозмін Інституту землеробства УААН
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Ворона Леонід Іванович, завідувач відділу рослинництва Інституту сільського господарства Полісся УААН
Провідна установа – Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України
Захист відбудеться “ 14 ” червня 2006 р. о 15.00 годині на засіданні
Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 в Інституті землеробства УААН.
Відгуки на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою, просимо надсилати за адресою: Україна, 08162, смт. Чабани Києво-Святошинського району Київської області, Інститут землеробства УААН, вченому секретареві Спеціалізованої вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституті землеробства УААН.
Автореферат розіслано “ 13 ” травня 2006 року.
 
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради,
кандидат сільськогосподарських наук Л.О. Кравченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Збільшення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції на принципах стійкого, екологічно безпечного та економічно ефективного земле-користування – основне завдання сільськогосподарської науки. У землеробстві західного Лісостепу України конюшина лучна, пшениця озима, буряки цукрові займають провідне місце. Основна роль в оптимізації умов вирощування цих культур та підвищенні їх продуктивності належить використанню ресурсозберігаючих способів обробітку ґрунту та внесенню оптимальних доз органічних і мінеральних добрив.
Значний внесок у вирішення цих проблем в умовах західного Лісостепу зробили вчені: Бомба М.Я., Дука В.І., Томашівський З.М., Шикітка В.Л.
Актуальність теми. Останні роки характеризуються переглядом традиційних підходів до обробітку ґрунту в напрямі впровадження ґрунтозахисних технологій з елементами біологізації, що передбачають застосування безполицевого та поверхневого обробітків ґрунту, використання нетоварної частини врожаю і сидератів. У жорстких ринкових умовах за диспаритету цін на паливо, техніку, добрива, послуги і сільськогосподарську продукцію найважливішими є здешеви-лення витрат і підвищення ефективності усіх елементів агротехнологій. Тому в сучасних умовах особливої ваги набувають питання розробки ґрунтозахисних екологічно безпечних та економічно обґрунтованих способів основного обробітку ґрунту, а також ощадливого включення в біологічний кругообіг мінеральних добрив з максимальним використанням вторинної продукції рослинництва і сидератів, як основи сталого землеробства.
Пошук оптимальних шляхів поєднання систем обробітку ґрунту та застосування різних видів органічних і мінеральних добрив, що дозволяють підвищити ефективність сільськогоспо-дарського виробництва, забезпечити його стабільність та екологічність, є особливо актуальним для сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтів західного Лісостепу, рівень дослідження яких в цьому напрямі є недостатнім.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено відповідно до тематичного плану лабораторії землеробства та відтворення родючості ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН згідно з НТП „Землеробство”, підпрограмою „Системи землеробства в зоні Лісостепу”, завданням ”Розробити ресурсозберігаючі системи основного обробітку ґрунту в поєднанні із застосуванням проміжних культур для зменшення виробничих витрат і підтримання оптимальних параметрів родючості ґрунтів” (номер державної реєстрації 0101U004015).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА РІВНІВ УДОБРЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок