Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ АГРОБІОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ АГРОБІОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ АГРОБІОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,78 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ІНСТИТУТ захисту рослин УААН
КАРЛАЩУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УДК: 591.5+633.63:632.7+632.97
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ АГРОБІОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
03.00.16 - екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інститут агроекології Української академії аграрних наук, в лабораторії агроекології
Науковий керівник - | доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент УААН
ФЕДОРЕНКО ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
Інститут захисту рослин УААН, директор
Офіційні опоненти: | доктор сільськогосподарських наук, професор
ЧАЙКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Інститут захисту рослин УААН,
старший науковий співробітник лабораторії прогнозів
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
КОВАЛЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
Інститут землеробства УААН,
старший науковий співробітник лабораторії сівозмін
Провідна установа - | Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики України,
кафедра ботаніки і екології, м. Полтава
Захист відбудеться 19 травня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.376.01 в Інституті захисту рослин УААН за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33, корпус №1, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту захисту рослин УААН за адресою: : 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 33, корпус №1, кім. №65
Автореферат розісланий 18 квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Охрімчук В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Погіршення фітосанітарної ситуації в останні роки вимагає якісної оцінки стану і визначення напрямків перебудови ентомокомплексів агробіоценозів для розробки екологічно зорієнтованих прийомів управління динамікою чисельності популяцій. У таких біоценозах необхідний моніторинг біорізноманітності – важливої характеристики угруповань, що є ознакою складності й стійкості, та дозволяє об’єктивно оцінити стан гомеостазу ентомокомплексів. Моніторинг біотопів, у тому числі екотонів, дасть можливість контролювати екологічні наслідки застосування сучасних систем захисту рослин та інших чинників антропічного пресу на довкілля.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано за державними науковими програмами і тематичними планами Інституту агроекології і біотехнології УААН “Формування сталих агроекосистем” за завданням “Теоретично обґрунтувати і застосувати на практиці засоби та методи генетики, екології та біотехнології для цілеспрямованого формування генетичної компоненти та біорізноманітності сталих агроекосистем” (№ державної реєстрації 0101 U 003297).
Мета і задачі дослідження. Провести оцінку агроландшафту за різноманітністю його ентомокомплексів і обґрунтувати особливості їх формування в зерно-буряковому агробіоценозі Центрального Лісостепу України.
Для досягнення мети вирішувались такі задачі:
Ш Встановити видовий склад і визначити різноманітність комах на поверхні ґрунту та в травостої біотопів зерно-бурякового агробіоценозу;
Ш Виявити зв’язок ентомофауни напівприродних біотопів з угрупованнями комах агроценозів;
Ш Провести оцінку різноманітності комах на екотонах в агроландшафті і обґрунтувати їх роль у функціонуванні ентомокомплексів у зерно-буряковому агробіоценозі;
Ш Визначити циклічну мінливість різноманітності комах у зерно-буряковому агробіоценозі;
Ш З’ясувати особливості формування і функціонування угруповань твердокрилих, клопів і цикадок у зерно-буряковому агробіоценозі;
Об’єкт дослідження: ентомокомплекси в агробіоценозах.
Предмет дослідження: структура угруповань комах, їх різноманітність у сучасному зерно-буряковому агробіоценозі Центрального Лісостепу України.
Методи дослідження. Польовий метод – облік комах на трансектах і майданчиках;– визначення видової належності комах; статистичний метод – лабораторний метод математичний аналіз – розрахунки значень екологічних і фауністичних показників, встановлення достовірності отриманих результатів, функціональних залежностей між різними факторами і процесами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНТОМОКОМПЛЕКСІВ В СУЧАСНИХ АГРОБІОЦЕНОЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок