Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

Назва:
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,14 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО
УДК 342.9
ТАРАНЕНКО Сергій Михайлович
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
Спеціальність 12.00.07 — теорія управління;
адміністративне право та процес; фінансове право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ — 2000
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України.
Науковий керівник:
доктор юридичних наук, професор
ДОРОГИХ Микола Михайлович
Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри.
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор
ДОДІН Євген Васильович,
Одеська державна юридична академія, завідувач кафедри митного та морського права;
кандидат юридичних наук, доцент
ШАМРАЙ Василь Олександрович,
Академія державної податкової служби України, заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи.
Провідна установа:
Університет внутрішніх справ МВС України,
кафедра адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.
Захист відбудеться " 9 " червня 2000 р. о 17 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України за адресою: 01001, Київ, вул. Трьох-святительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці інституту.
Автореферат розісланий " 9 " травня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.Б. УСЕНКО
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми та рівень її наукової дослідженості. Становлення України як демократичної, правової держави обумовило необхідність здійснення в країні адміністративної реформи. Потреба в її проведенні стала особливо актуальною після прийняття Основного Закону України та вступу України до Ради Європи, з яким було пов’язане прийняття державою ряду зобов’язань, в тому числі у правовій сфері. Одним з основних завдань адміністративної реформи в Україні є розроблення і прийняття адміністративного законодавства, яке відповідало б вимогам часу. Слід зазначити, що на сьогодні ця галузь законодавства розвивається в складних умовах перехідного періоду, постійно зазнає численних змін та доповнень. Так, з 1990 року до Кодексу України про адміністративні правопорушення 70 законами внесено 334 зміни, його доповнено 80 статтями, виключено — 6. Проте зміст Кодексу не позбувся суттєвих вад, він неповно і суперечливо регулює сучасні суспільні відносини, відстає від вимог сьогодення.
Новi орiєнтири вимагають нових підходів. Перший полягає в необхiдностi переглянути усi адмiнiстративно-правовi заборони, що мiстяться в чинному законодавствi про адмiнiстративнi правопорушення, і вилучити ті з них, якi з точки зору сьогодення є необгрунтованими обмеженнями прав і свобод громадян. Другий передбачає вдосконалення внутрiшньої органiзацiї адмiнiстративно-юрисдикцiйного процесу, в якому має бути визначена чiтка правова позицiя кожного з учасникiв. В законодавствi має бути послiдовно проведена демократизацiя провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, що виключає обмеження прав учасникiв процесу i забезпечує реальне поновлення прав у випадку їх порушення.
Орiєнтири подальшої законотворчої роботи мають бути спрямованi на забезпечення надійного захисту прав і свобод громадян під час провад-ження у справах про адміністративні правопорушення. Водночас це є юридичною гарантією захисту прав і свобод громадян в адміністративно-юрисдикційній діяльності міліції, оскільки її ефективність значною мірою залежить від якості адміністративного законодавства.
На жаль, сьогоднi в дiяльностi мiлiцiї iснує значна кiлькiсть випадкiв порушення прав і свобод громадян. У бiльшостi такi порушення вiдбуваються в сферi адміністративно-юрисдикційної дiяльностi мiлiцiї. Так, за останнi 5 рокiв в Українi органами прокуратури виявлено 47160 порушень норм законодавства при притягненнi до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок