Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З МЕТАЛАМИ ПІДГРУПИ МІДІ

ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З МЕТАЛАМИ ПІДГРУПИ МІДІ

Назва:
ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З МЕТАЛАМИ ПІДГРУПИ МІДІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,93 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського
КОПИЛ Світлана Анатоліївна
УДК 544.723 + 544.65
ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З МЕТАЛАМИ ПІДГРУПИ МІДІ
02.00.04 – фізична хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук

КИЇВ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Тарасенко
Юрій Олександрович, Інститут сорбції та
проблем ендоекології НАН України, завідувач
відділу сорбційних методів глибокої очистки
речовин
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Тьортих Валентин Анатолійович,
Інститут хімії поверхні НАН України
головний науковий співробітник
 
доктор хімічних наук, професор
Кублановський Валерій Семенович
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України
завідувач відділу електрохімії водних
розчинів
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться “ 21” жовтня 2004 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України за адресою: 03680, м. Київ, Проспект Палладіна, 32-34, конференц- зал.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України за адресою: 03680, м. Київ, Проспект Палладіна, 32-34.
Автореферат розісланий “14” вересня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат хімічних наук Г.Г. Яремчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Здатність активного вугілля (АВ) селективно поглинати іони електропозитивних металів вже давно використовується в гідрометалургії благородних металів для їх вилучення з виробничих розчинів та сорбційного очищення забруднених вод від токсичних металів.
Особливої уваги заслуговує кисневмісне вугілля, оскільки, в залежності від способу одержання активного вугілля, вміст кисню в ньому може змінюватись від 1 до 20 %. Експериментальні дані свідчать, що фізико-хімічні та електрохімічні властивості вуглецевої матриці суттєво змінюються внаслідок окиснення поверхні.
Незважаючи на численні публікації, механізм впливу різних форм кисню на фізико-хімічні властивості, а також механізм та природа сорбційної селективності АВ по відношенню до електропозитивних металів до кінця не з’ясовані, а одержані результати часом суперечливі. Залишається не вивченою роль хемосорбованого кисню в процесах одержання “основного” та “кислотного” вугілля, механізм впливу окиснення на електрохімічні характеристики АВ, зокрема, на процес формування електродного потенціалу. До цього часу немає однозначної відповіді щодо механізму сорбції Cu, Ag, Au на цих сорбентах. Іншими словами, якщо у випадку “основного” вугілля надійно встановлено електрохімічний механізм відновної сорбції Ag та Au, то у випадку окисненого вугілля це питання залишається відкритим. Однак, саме знання механізму сорбції визначає цілеспрямований вибір сорбентів та удосконалення методів сорбційного вилучення металів підгрупи міді – підвищення сорбційної ємності та селективності.
В Інституті сорбції та проблем ендоекології НАНУ розвиваються уявлення, що селективність сорбції електропозитивних металів на АВ по своїй природі є окисно-відновним процесом. Для цих процесів характерним є перенос електрону з матриці АВ на молекулу кисню або іон металу. Ця реакція визначається роботою виходу електрону з вуглецевої матриці (рівнем Фермі) і характеризується електронодонорною здатністю АВ.
Таким чином, дослідження взаємозв’язку між природою, положенням та кількістю кисню, включеного у вуглецевий каркас або в поверхневі функціональні групи, та електронною будовою, сорбційно-електрохімічними характеристиками активного вугілля, є актуальними і мають наукове та господарське значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами:
-
“Нові сорбційні та сорбційно-каталітичні матеріали для екології, глибокого очищення речовин та використання в харчових та лікувальних медичних технологіях” (№ держреєстрації 0198U004928);
-
“Розробка методів та дослідно-промислових технологій одержання нових вуглецевих, вуглець-мінеральних та мінеральних сорбентів для екології, медицини та глибокого очищення речовин” (№ держреєстрації 0199U002420);
-
“Хімія поверхні, сорбційно-каталітичні та електрохімічні властивості гранульованих та волокнистих вуглецевих сорбентів” (№ держреєстрації 0199U002421);
-
“Синтез та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля на основі вторинної сировини та горючих копалин України” (№ держреєстрації 0102U002395);
-
“Селективність сорбційної та каталітичної дії новітніх дисперсних вуглецевих та неорганічних матеріалів” (№ держреєстрації 0102U002396);
-
господарчий договір №16/2001 (2001) між ТОВ “Елватех” та ІСПЕ НАН України “Розробка методів утилізації дорогоцінних металів із твердих відходів та рідких середовищ”;
-
NATO project 97784 (2003-2006) “New approach to waste recovery into selective adsorbents of heavy metals”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ З МЕТАЛАМИ ПІДГРУПИ МІДІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок