Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТІЙКІСТЬ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ТОРОЇДНИХ СИСТЕМАХ

СТІЙКІСТЬ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ТОРОЇДНИХ СИСТЕМАХ

Назва:
СТІЙКІСТЬ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ТОРОЇДНИХ СИСТЕМАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,86 KB
Завантажень:
481
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В.Н.КАРАЗІНА
Ромащенко Олена Володимирівна
УДК.533.901
СТІЙКІСТЬ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ТОРОЇДНИХ СИСТЕМАХ
01.04.08 – фізика плазми
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ХАРКІВ-2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
ЄГОРЕНКОВ Володимир Дмитрович,
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна,
старший науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор
П’ЯТАК Олександр Іванович,
Харківський державний автомобільно-дорожній
технічний університет
завідувач кафедри фізики;
кандидат фізико-математичних наук, доцент
ГОРДІЄНКО Ігор Ярославович,
Харківська державна інженерно-педагогічна академія.
Провідна установа: Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться ‘‘ 6 ’’ липня 2001р. о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д64.051.12. Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 310108, м.Харків, пр. Курчатова, 31, читальний зал бібліотеки № 5.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 310077, м.Харків, площа Свободи,4.
Автореферат розісланий ‘’ 25 ’ травня 2001р.
Вчений секретар Письменецький С.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми
Термоядерний реактор на основі токамака або уловлювача стелараторного типу (уловлювача з просторовою магнітною віссю при відсутності гвинтових струминних котків) може мати практичний інтерес лише при відносно великих значеннях (- відношення газокінетичного тиску плазми до тиску магнітного поля). Збудження ідеальних МГД (магнітогідродинамічних) мод в тороїдних магнітних конфігураціях є одною з обставин, які заважають досягненню режимів утримання плазми з ве-ликим . Магнітне поле вказаних систем створюється набором струминних котків, внаслідок чого це поле стає поздовжньо-неоднорідним (гофрованим). Таке гофрування магнітного поля є додатковим дестабілізуючим чинником. Згідно з існуючими уявленнями, найбільш перспективним методом здо-буття в токамаці плазми з термоядерними параметрами вважається викори-стання ВЧ-полів та інжекції швидких нейтральних атомів для додаткового нагрівання плазми, яке призводить до зна-чної анізотропії тиску плазми. Експе-рименти на токамаках JET, JT-60U, TFTR, ITER, в яких відбувається нагрівання високотемпературної плазми, вказують на необхідність продовження досліджень явищ, пов’язаних з високою іонною та електронною температу-рою. Одним з таких ефектів, який впливає на стійкість плазми, є скінченність ларморівського радіуса (СЛР) іонів.
Існує досить багато робіт, де проводилося теоретичне дослідження МГД стійкості плазми з урахуванням ефектів СЛР іонів [1,2], анізотропії тиску плазми [3,4], гофрування магнітного поля [5,6]. Вка-зані чинники по різному впливають на стійкість ідеальних МГД мод в то-роідних магнітних конфігураціях. Відповідно до цього виникає потреба дослідити стійкість ідеальних дрібномасштабних МГД мод в таких системах з урахуванням одночасного впливу СЛР іонів, анізотропії тиску плазми, гофрування маг-нітного поля. Це дає змогу адек-ватніше описати процеси, що мають місце в ре-жимах роботи сучасних то-роідних магнітних конфігурацій. Одним з таких режимів утримання плазми є режим з ‘‘оберненим’’ широм, який характеризується зміною профілю ко-ефіцієнта запасу стійкості . Дуже часто теоретично визначена границя по не відповідає значенням , здобутим в експерименті. Це пов’язано з тим, що границю по визначали в припущенні гладких профілів тиску плазми та мо-нотонних розподілах профілю коефіцієнта запасу стійкості . Тому важливо дослідити стійкість плазми для профілів тиску плазми та коефіцієнтів запасу стійкості , близьких до експериментальних.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СТІЙКІСТЬ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИХ КОЛИВАНЬ В ТОРОЇДНИХ СИСТЕМАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок