Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Ф О Р М У В А Н Н Я Ф І Н А Н С О В И Х Р Е С У Р С І В П І Д П Р И Є М С Т В (на прикладі підприємств спиртової галузі України)

Ф О Р М У В А Н Н Я Ф І Н А Н С О В И Х Р Е С У Р С І В П І Д П Р И Є М С Т В (на прикладі підприємств спиртової галузі України)

Назва:
Ф О Р М У В А Н Н Я Ф І Н А Н С О В И Х Р Е С У Р С І В П І Д П Р И Є М С Т В (на прикладі підприємств спиртової галузі України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,81 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Угляренко Олена Миколаївна
УДК 336/334.724.6
Ф О Р М У В А Н Н Я Ф І Н А Н С О В И Х
Р Е С У Р С І В П І Д П Р И Є М С Т В
(на прикладі підприємств спиртової галузі України)
Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Огородник Сава Якович
Київський національний економічний університет,
професор кафедри фінансів
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, доцент
Костирко Лідія Андріївна
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, завідувач кафедри фінансів
кандидат економічних наук, доцент
Зятковський Ігор Володимирович
Тернопільська академія народного господарства,
доцент кафедри фінансів
Провідна установа: | Одеський державний економічний університет, кафедра фінансів, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса
Захист відбудеться “ 24 ” червня 2005 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 в Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “ 23 ” травня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат економічних наук, професор А.М.Поддєрьогін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання. Це обумовлено рядом обставин. По-перше, втратою підприємствами власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції. По-друге, недосконалістю системи оподаткування підприємств, що супроводжується іммобілізацією їх фінансових ресурсів. По-третє, високою вартістю залучення позичкових коштів.
Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб’єктами господарювання, по оплаті праці та сплаті податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого розвитку підприємств, скорочуються надходженя до бюджету. За цих обставин важливого значення для здійснення фінансово-господарської діяльності набуває формування в достатньому обсязі фінансових ресурсів підприємств.
Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів, але в той же час досить складним для дослідження. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі підприємства.
Значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ визначення сутності фінансових ресурсів та процесів їх формування і використання внесли вітчизняні вчені-економісти: Білик М.Д., Бланк І.О., Буряк Л.Д., Василик О.Д., Даниленко А.І., Загородній А.Г., Зятковський І.В., Костирко Л.А., Нам Г.Г., Сенчагов В.К., Огородник С.Я., Опарін В.М, Павлюк К.В., Поддєрьогін А.М., Романенко О.Р., Федосов В.М. та інші. В Росії дослідженню фінансових ресурсів присвятили свої праці Бєлоліпецький В.Г., Вахрін П.І., Ковальова А., Колчіна Н.В., Лапуста М.Г., Моляков Д.С., Л.П.Павлова, Г.Б.Поляк, Попова Р.Г., Родіонова В.М., Романовський М.В , Самонова І.Н., Скамай Л.Г., Г.І.Ткаліч та інші.
Однак у роботах названих фахівців недостатньо досліджено процес формування фінансових ресурсів підприємств; взаємозв’язок фінансових ресурсів і джерел їх формування; фактори та важелі, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємств; ефективність формування фінансових ресурсів підприємств. Вище викладене обумовило вибір теми дисертаційного дослідження та її актуальність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Ф О Р М У В А Н Н Я Ф І Н А Н С О В И Х Р Е С У Р С І В П І Д П Р И Є М С Т В (на прикладі підприємств спиртової галузі України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок