Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Назва:
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,75 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
КУЛІШ Ірина Миколаївна
УДК 378.147
ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
13.00.09 – теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Черкаському державному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Король Валентина Миколаївна,
Черкаський державний університет
ім. Б. Хмельницького, доцент кафедри
педагогіки та соціальної роботи.
Офіційні опоненти : доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Євтух Микола Борисович;
академік-секретар Відділення педагогіки і
психології вищої освіти АПН України;
кандидат педагогічних наук, професор
Бурлака Яків Іванович,
Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова, професор кафедри
теорії і історії педагогіки.
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград.
Захист відбудеться “_17__”_квітня__ 2003 року о _1430_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул.Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул.Пирогова, 9).
Автореферат розісланий “_13__” _березня_ 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.Г.Кобернік
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Соціально-економічні перетворення, які здійснюються в Україні, зумовлюють значні зміни в розвитку системи освіти. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХ1 століття) розглядає першочерговим завданням досягнення високих рівнів освіти, формування високого культурного та інтелектуального рівня особистості. В "Національній доктрині розвитку освіти України у ХХ1 столітті" зазначається: "В Україні має стверджуватися стратегія прискореного, випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки; повинні забезпечуватись умови для розвитку, самоствердження і самореалізації особистості впродовж життя".
Перед вищою школою стоять завдання підготовки висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей, творчих особистостей, готових до постійного самовдосконалення. Ці завдання вимагають від педагогічної науки перегляду та подальшого дослідження ряду проблем, зокрема, підвищення ефективності викладання всіх навчальних дисциплін. Однією з умов ефективності навчального процесу є адекватний дидактичній меті підбір методів навчання. Використання різноманітних методів та засобів у навчальному процесі впливає як на здійснення процесу навчання, так і на його результат. Вибір методів навчання визначається змістом та методами певної науки взагалі та навчальної дисципліни, зокрема, змістом та дидактичною метою навчального заняття.
Серед вихідних принципів реалізації державної національної програми “Освіта” визначено відкритість системи освіти, що передбачає інтеграцію у світові освітні структури. Об’єктивно існуюча в сучасних умовах потреба у фахівцях різного профілю з високим рівнем мовної компетентності зумовлює особливе значення вивчення іноземної мови у вищих закладах освіти.
Зміст навчальної дисципліни “Іноземна мова” включає навчальну інформацію про аспекти мови (фонетика, лексика, граматика, стилістика), яка складає основу формування та розвитку умінь та навичок, пов’язаних з оволодінням чотирма видами мовленнєвої діяльності – читанням, аудіюванням, мовленням та письмом. Пріоритетним виступає завдання навчання іноземній мові як засобу спілкування. Перед викладачами виникає необхідність пошуку методів та засобів навчання, що сприяють підвищенню рівня мовної компетентності студентів вищого навчального закладу.
Аналізуючи шляхи підвищення ефективності навчання, М.В.Кларін виділяє три основних напрямки розвитку інноваційних освітніх технологій: використання дискусії у процесі навчання, організація проблемного навчання, впровадження гри у навчальний процес.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок