Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА” В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ (КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 1907-1919 рр.)

РОЛЬ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА” В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ (КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 1907-1919 рр.)

Назва:
РОЛЬ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА” В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ (КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 1907-1919 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,10 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КУЗІНА Наталія Вікторівна
УДК 947.7-25 (051.4) “19”
РОЛЬ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА”
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ
(КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 1907-1919 рр.)
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИЇВ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Миронець Надія Іванівна, завідувач відділу джерел новітньої
історії України Інституту української археографії та джерелознавства
імені М.С. Грушевського НАН України.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Андрусишин Богдан Іванович, завідувач кафедри теорії та історії держави
і права, декан соціально-гуманітарного факультету Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Кандидат історичних наук Гонюкова Лілія Василівна, доцент
кафедри політології Української Академії державного управління
при Президентові України.
Провідна установа: Інститут історії України НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться 20 січня 2003 року о 10 годині на засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 19 грудня 2002 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради, к.і.н., доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена її метою та завданнями. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертаційного дослідження - 213 с., список використаних джерел та літератури - 20 с. (287 найменувань).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Найважливішою ознакою національного відродження поч. ХХ ст. стало поєднання політичного і культурного напрямків українського руху в єдине ціле. Ідеї українського конституціоналізму, пріоритету прав людини і громадянина, національного самовизначення знаходять розвиток у програмах політичних партій, працях вітчизняних мислителів. Провідна роль у цих процесах належала пресі. Отже, вивчення української періодики поч. ХХ ст. уможливлює створення науково-обґрунтованої історії національно-визвольного руху. У зв’язку з цим набуває актуальності комплексне дослідження київського періоду “Літературно–наукового вісника” (далі - ЛНВ), редакція якого зробила вагомий внесок у процес консолідації українського суспільства.
Наукову актуальність посилює узагальнення та переосмислення цінного наукового та художнього доробку видатних українських істориків і діячів культури – фундаторів, співробітників та авторів часопису, а також аналіз впливу матеріалів часопису на формування національної свідомості українців, як синтезуючої форми уявлень національно-етнічної групи, сукупність цінностних орієнтацій та ідеалів, які відображають особливості життєдіяльності нації. Необхідність дослідження ролі ЛНВ в національному відродженні поч. ХХ ст. обумовлена також потребою більш глибокого аналізу процесів, що відбувалися в українському суспільстві у досліджуваний період для можливої їх екстраполяції на сучасні процеси в Україні.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема досліджувалася згідно з планом науково-дослідних робіт історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою “Історичні та етнічні засади розвитку української нації у ХХ столітті” (державний реєстраційний номер 97173).
Об’єктом дослідження є “Літературно-науковий вісник”, опубліковані на його сторінках матеріали історико-публіцистичного та літературного характеру, архівні документи редакції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЛЬ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСНИКА” В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ (КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД 1907-1919 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок