Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,51 KB
Завантажень:
22
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА
КОЗАК ТЕТЯНА БОРИСІВНА
УДК: 811.112.2'373'0
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ
ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
(діахронічне дослідження)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова,
Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Таранець Валентин Григорович,
Одеський регіональний інститут державного
управління Української Академії державного управління
при Президентові України,
професор кафедри української та іноземних мов
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Каліущенко Володимир Дмитрович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри германської філології, декан факультету РГФ
кандидат філологічних наук, доцент
Каравашкін Віктор Іванович,
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,
завідувач кафедри німецької філології
Провідна установа:
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці
Захист відбудеться 22 березня 2002 року о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91)
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (65026, м.Одеса, вул. Преображенська, 24).
Автореферат розіслано 15 лютого 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. При безперервному розвитку мови та її тісній взаємодії з мисленням людини в ній постійно виникають нові явища, які потребують розгляду та вивчення. На думку О.Я.Алексєєва, це, перш за все, лексико-семантичні проблеми, оскільки структурно-системні зміни в мові відбуваються повільно і, як правило, на тлі глибоких історичних перетворень. В останні десятиліття увагу лінгвістів привертає вивчення смислової сторони мови, зокрема лексичної семантики. Про це свідчить ціла низка фундаментальних досліджень у цій галузі, що знайшли відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних учених.
Особливістю сучасних мовознавчих досліджень є також принципове розмежування синхронії і діахронії. Після панування синхронії, яке дало суттєві результати, у лінгвістичній науці все частіше підкреслюється необхідність вивчення розвитку мови як системи; наголошується потреба у науково вивірених даних про походження і функціонування лексичних одиниць, про взаємодію всіх рівнів мови. Стосовно німецької мови О.М.Назаренко відзначає, що дослідження в галузі діахронії мають фрагментарний характер і відсутність праць, у яких словотвірний і семантичний аспекти мови були б представлені на діахронному зрізі як цілісна система, пояснюється в першу чергу складністю об'єкта спостереження. У зв'язку з цим діахронічні дослідження Т.В.Гамкрелідзе, Вяч.Вс.Іванова, В.В.Левицького, М.М.Маковського, В.Д.Каліущенка, О.Д.Огуй, В.Г.Таранця, Т.В.Топорової мають особливу наукову перспективу.
Діахронічний аналіз слів, які позначають колір, дає змогу зазирнути в історичне минуле відповідних лексем німецької мови, проаналізувати їх становлення й розвиток, а на підставі одержаних даних реконструювати найдавніші форми та значення. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених вивченню проблеми позначення кольору в різних мовах, у них майже не зачіпаються питання зародження словоформ і розвитку їх семантики в різні періоди німецької мови. Все зазначене дозволяє вважати тему даного дисертаційного дослідження як актуальну, що знаходиться в центрі сучасної проблематики робіт зі семантики.
Об'єктом дисертаційного дослідження були прикметники на позначення кольору, розглянуті на трьох діахронічних зрізах німецької мови – давньоверхньонімецькому (двн.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок