Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТИХ КРИСТАЛІВ

ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТИХ КРИСТАЛІВ

Назва:
ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТИХ КРИСТАЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,65 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ ім. Г.В. КУРДЮМОВА
ЛЮБАШЕНКО Вікторія Володимирівна
УДК 539.2; 536.71
ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ
ТЕПЛОВИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПРОСТИХ КРИСТАЛІВ
Спеціальність 01.04.07 — фізика твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
фізико-математичних наук
Київ ---– 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної Академії наук України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук
Карасевський Анатолій Ілліч,
провідний науковий співробітник
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,
Білоколос Євген Дмитрович,
завідувач відділу теоретичної фізики
Інституту магнетизму НАН і Міносвіти України
доктор фізико-математичних наук
Павлович Володимир Миколайович,
завідувач відділу теорії ядерних реакторів
Інституту ядерних досліджень НАН України
Провідна установа: Київський Національний університет імені Тараса Шевченка.
Захист відбудеться “ 18 ” березня 2003 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.168.02 при Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за адресою: 03142, Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України за адресою: 03142, Київ, бульв. Акад. Вернадського, 36.
Автореферат розісланий “ 12 ” лютого 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук ___________________________Сизова Т.Л.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток ефективних методів розрахунку динаміки гратки, рівняння стану та теплофізичних властивостей кристалів у широкому інтервалі температур і тисків є актуальною задачею фізики конденсованого стану. Зокрема, це стосується сильно ангармонічних кристалів (наприклад, кристалів інертних газів), у яких амплітуди коливань атомів не можна вважати малими порівняно з міжатомними відстанями, внаслідок чого традиційна динаміка гратки Борна—Кармана є незастосовною. Поведінку таких систем слід описувати самоузгодженим чином, враховуючи, що потенціал, в якому перебуває кожний окремий атом, і силові константи кристалу визначаються колективним рухом атомів. На цьому принципі грунтується широко відома самоузгоджена фононна теорія (СУФ), яка протягом більш ніж трьох десятиріч досить успішно застосовується для розрахунку властивостей ангармонічних кристалів. Однак обчислення у рамках теорії СУФ потребують значних комп'ютерних розрахунків, крім того, ітераційна процедура обчислення самоузгоджених амплітуд і силових констант кристалу погано сходиться при високих температурах, близьких до точки плавлення. Новітні методи обчислення термодинамічних властивостей кристалів –– теорія ефективного потенціала, точні квантовомеханічні розрахунки ab initio енергії основного стану, комп'ютерне моделювання та ін. — пов'язані з ще більш складними чисельними розрахунками. Тому актуальним є розвиток такого підходу, який би грунтувався на аналітичній моделі кристалічного стану, не потребував громіздких чисельних розрахунків і не потребував громіздких чисельних розрахунків при дослідженні термодинамічних властивостей кристалів у широкому інтервалі температур і тисків.
Також досі не має остаточного розв'язку проблема теоретичного опису плавлення твердих тіл, хоча численні дослідження у цьому напрямку вказують на те, що ангармонізм атомних коливань та генерація дефектів у кристалах при високих температурах мають безпосереднє відношення до фазового переходу плавлення. У зв'язку з цим лишається актуальною задача побудови такої моделі кристалічного стану, яка б містила певний внутрішній параметр, за яким в системі був можливий фазовий перехід, тобто двохфазної моделі плавлення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у межах бюджетних тем відділу теорії неідеальних кристалів ІМФ НАН України ``Теоретичне дослідження властивостей низькорозмірних та деформованих кристалів, пластичної деформації інтерметалідів та руйнування сильно деформованих кристалів'', № держреєстрації 0197U017390 (1998–2000) та ``Теоретичне дослідження спектральних властивостей, кінетики фазових перетворень та пластичної деформації в металах та інтерметалідах з сильною кореляцією дефектів'', № держреєстрації 0101U000833 (2001–2003).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ І ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТИХ КРИСТАЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок