Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)

ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)

Назва:
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,17 KB
Завантажень:
169
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Давидов Юрій Григорович
УДК 657.4
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ
(на матеріалах підприємств харчової промисловості України)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аудиту та аналізу господарської діяльності Кіровоградського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний
університет,
завідувач кафедри обліку в промисловості.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Валуєв Борис Іванович,
Одеський державний економічний університет,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.
кандидат економічних наук, доцент
Мурашко Василь Максимович
Академія державної податкової служби України,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Провідна установа: Львівська комерційна академія, кафедра аудиту,
Укоопспілка, м.Львів.
Захист відбудеться “ 13 ” травня 2002 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, аудиторія 317.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київському національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, аудиторія 201.
Автореферат розісланий “ 12 ” квітня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, д.е.н., професор А.М.Поддєрьогін
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Витрати, які безпосередньо впливають на кінцевий результат господарської діяльності, завжди були об'єктом теоретичних та прикладних досліджень, а тому знаходились у постійному зв'язку з такими важливішими функціями управління, як планування, нормування, організація виробництва, облік і контроль. При цьому вони виступають не тільки об'єктом згаданих функцій, а й важливим фактором ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. В результаті питання зниження витрат, забезпечення їх оптимальної величини на одиницю продукції необхідно розглядати провідними облікової політики підприємства, що вимагає від науковців і практиків постійного пошуку раціональних методів обліку і контролю витрат, відпрацювання їх методології, організації і методики. Вагомий внесок в теорію і практику обліку і контролю непрямих витрат зробили як зарубіжні вчені - економісти Р. Адамс, К. Друрі, Б. Нідлз, П. Фрідман, так і вітчизняні М. Г. Чумаченко, М. Т. Білуха, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, В. В. Сопко, В. І. Сфіменко, Ф. Ф. Бутинець, В. П. Завгородній, А. М. Герасимович, Б. І. Валуєв, Ю. І. Осадчий, В. С. Рудницький.
Разом з тим окремі організаційно-методологічні питання удосконалення обліку і контролю непрямих витрат потребують більш поглибленого вивчення І розробки. Це зумовило вибір даної теми дисертаційного дослідження та визначило основні-напрямки удосконалення обліку і контролю непрямих витрат.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Кіровоградського державного технічного університету з теми "Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства", номер державної реєстрації 0198У000785. Особистий внесок здобувача полягає в доповненні діючої методики внутрішньогосподарського контролю: уточненні об'єктів та суб'єктів контролю, розподілу функціональних обов'язків та впорядкування потоків контрольної інформації, яка використовується на підприємстві в управлінській діяльності.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення організаційно-методичних особливостей обліку і контролю непрямих витрат на підприємствах харчової промисловості і розробка на цій основі пропозицій практичних рекомендацій щодо створення більш раціональної системи обліку і контролю непрямих витрат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок