Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Назва:
АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,07 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
БІЛЯВСЬКИЙ ЮРІЙ АДАМОВИЧ
УДК: 631.81:631.51:631.445.2
АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ
03.00.16 – екологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
КИЇВ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі грунтознавства та землеробства Державного агроекологічного університету.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент УААН Славов Володимир Петрович, Інститут м`ясного скотарства УААН, завідувач відділом технології утримання м'ясної худоби
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Карпусь Микола Михайлович, Інститут агроекології та біотехнології, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу
кандидат сільськогосподарських наук Коломієць Лариса Петрівна, Інститут землеробства УААН, старший науковий співробітник лабораторії захисту грунтів від ерозії.
Провідна установа: Уманська державна сільськогосподарська академія, м. Умань
Захист відбудеться 21.05. 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 при Інституті агроекології і біотехнології УААН за адресою: 03143 Київ-143, вул. Метрологічна, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології і біотехнології УААН.
Автореферат розісланий 18.04.2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, кандидат хімічних наук Г.В. Заякіна
ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ
Актуальність теми. Прогресуюче погіршення якісного стану агроландшафтів в Україні, зниження родючості грунтів створюють реальну загрозу подальшого загострення кризи виробництва сільськогосподарської продукції і екологічно чистих продуктів харчування (М.В. Лісовий, 1998). В нинішніх умовах в Україні особливого значення набуває проблема зниження антропогенного тиску на агроекосистеми, що негативно впливає на відтворення родючості грунту в процесі його інтенсивного сільськогосподарського використання, зокрема на Поліссі.
За сучасних умов надійним засобом забезпечення функціонування агроекосистем є екологізація сільськогосподарського виробництва, яка може стримати процес їх деградації та знизити залежність від техногенних чинників (В.М. Кавецький, 1994, О.Г. Тараріко, 1999). Однією з обов'язкових умов екологізації аграрного сектора в сучасних економічних та екологічних умовах є розробка технологій, які були б побудовані на принципах відновлення природних ресурсів і посилення процесів саморегуляції систем при відносно невисоких витратах ресурсів техногенного походження (О.О. Созінов, 1997). Для вдосконалення і ефективного впровадження таких технологій необхідно досконало вивчити вплив основних їх елементів – системи обробітку та удобрення на екологічний стан компонентів агроекосистем, зокрема, грунту в різних грунтово-кліматичних зонах України, в тому числі й в Поліссі, що й було покладено в основу наших досліджень.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми досліджень кафедри грунтознавства і землеробства Державного агроекологічного університету за темою: "Впровадження елементів біологічної системи землеробства, спрямованих на виробництво екологічно чистої продукції в умовах Полісся України" (номер державної реєстрації 0199 Y003682).
Мета досліджень - вивчити агроекологічні показники сірих опідзолених грунтів, продуктивність і якість урожаю агроценозу, та визначити еколого-агрономічну ефективність застосування різних систем удобрення та способів обробітку грунту.
У відповідності з метою досліджень ставились завдання вивчити:
·
вплив різних систем удобрення і способів обробітку сірого опідзоленого грунту на його агрофізичні властивості, агрохімічні показники, водний режим, біологічну активність;
· вплив застосування різних систем удобрення і різних способів обробітку на концентрацію важких металів в орному шарі сірого опідзоленого грунту та на забрудненість ними рослинницької продукції;
· залежність продуктивності і якості урожаю багаторічних трав, озимої пшениці, льону-довгунця від застосування різних систем удобрення і різних способів обробітку сірого опідзоленого грунту;
· еколого - економічну ефективність застосування досліджуваних систем удобрення та способів обробітку сірого опідзоленого грунту в умовах Полісся України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: АГРОЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБРИВ ТА СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТІВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок