Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СПОСОБИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

СПОСОБИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Назва:
СПОСОБИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,58 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого
Тимченко Геннадій Петрович
УДК 347. 921.3
СПОСОБИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ
ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Спеціальність 12.00.03 – цивільне право
і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор Комаров Вячеслав Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри цивільного процесу, проректор з навчальної роботи
Офіційні опоненти:–
доктор юридичних наук, професор Штефан Михайло Йосипович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри правосуддя;–
кандидат юридичних наук, доцент Кройтор Володимир Андрійович, Національний університет внутрішніх справ України, начальник кафедри цивільно-правових дисциплін
Провідна установа – Інститут держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права, м. Київ
Захист відбудеться “17” грудня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
Автореферат розісланий “15” листопада 2002 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гончаренко В.Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів не були предметом міждисциплінарного та комплексного дослідження у галузі цивілістики, що зумовило особливість даної роботи. Це стало причиною вибору теми дисертаційного дослідження.
Актуальність теми дослідження. Умовою розбудови в Україні правової держави є проведення судово-правової реформи, завданнями якої є створення нового законодавства, становлення та функціонування сильної і незалежної судової влади, удосконалення форм судочинства. На сучасному етапі першочерговими є реформування правової системи, а також інституалізація судової влади та судових процедур.
Конституція України 1996 р. закріпила поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову і стала основою реформування правової системи, зокрема судової влади. У статті 129 Конституції визначено засади здійснення правосуддя в Україні, головними з яких є: законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін, гласність судового процесу, обов'язковість рішень суду та ін. Стаття 3 Конституції містить положення, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов'язком держави.
Згідно з Конституцією України кожному гарантується судовий захист його прав та свобод (ст. 55). Тому суд має стати дійсним гарантом прав і охоронюваних законом інтересів громадян, інших суб'єктів права. Для цього необхідно закріплення таких правових механізмів, які могли б забезпечити належну реалізацію прав, у тому числі права на судовий захист. Пленум Верховного Суду України у п. 8 постанови “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” № 9 від 01.11.1996 р. звернув увагу на те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, судам підвідомчі всі спори про захист прав та свобод громадян. Суд не вправі відмовити особі у прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в досудовому порядку.
У контексті зазначених конституційних положень захист цивільних прав являє собою широку, багатопланову та комплексну проблему, яку можна розробляти в різних напрямках, наприклад: загальна характеристика прав, що підлягають захисту, гарантії здійснення, форми реалізації, способи захисту, процесуальні форми захисту, шляхи подальшого розвитку, місце і роль у механізмі правового регулювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СПОСОБИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок