Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРИБКОВИЙ ТРАНСПОРТ І КІНЕТИКА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ

СТРИБКОВИЙ ТРАНСПОРТ І КІНЕТИКА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ

Назва:
СТРИБКОВИЙ ТРАНСПОРТ І КІНЕТИКА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,69 KB
Завантажень:
254
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Національна Академія Наук України
Інститут фізики
ЖУГАЄВИЧ АНДРІЙ ЯРЕМОВИЧ
УДК 538.958
СТРИБКОВИЙ ТРАНСПОРТ І КІНЕТИКА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ
НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ
01.04.07 – фізика твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті фізики НАН України.
Науковий керівник:
доктор фіз.-мат. наук, член-кор. НАНУ, професор
Блонський Іван Васильович,
Інститут фізики НАН України,
зав. відділом фотонних процесів.
Офіційні опоненти:
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Фіщук Іван Іванович,
Інститут ядерних досліджень НАН України,
пров. науковий співробітник.
доктор фіз.-мат. наук, професор
Крайчинський Анатолій Миколайович,
Інститут фізики НАН України,
пров. науковий співробітник.
Провідна установа:
Інститут фізики напівпровідників НАН України.
Захист відбудеться 26 жовтня 2006 р. о 14.30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.26.159.01 при Інституті фізики
НАН України за адресою 03028, м. Київ, пр. Науки, 46.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізики НАН України.
Автореферат розісланий 22 вересня 2006 р.
Т.в.о. Вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради Борщ А. О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В останні десятиріччя має місце величезний прогрес у галузі нанофізики, зумовлений як появою практичних технологій створення наноструктур, так і широким впровадженням приладів і методик для їх досліджень, які дозволяють вивчати явища в масштабах окремих атомів і в часових інтервалах, характерних для квантової динаміки. Фізика таких систем надзвичайно різноманітна, оскільки являє собою симбіоз властивостей атомів і молекул з одного боку і твердих тіл з іншого.
Одним з найперспективніших матеріалів наноелектроніки, безперечно, є наноструктурований кремній (нанокремній). Це пояснює велику кількість робіт із дослідження фізичних властивостей цього матеріалу. Значна їх частина присвячена фотолюмінесценції (ФЛ) нанокремнію, що зумовлено двома причинами. Насамперед, відкриття інтенсивної ФЛ у видимому діапазоні, яке й спричинило бум у цій області, оскільки масивний кремній “не світить”, створило передумови для використання нанокремнію в оптоелектроніці. І по-друге, аналіз ФЛ є однією з найпростіших і водночас дуже ефективних методик дослідження матеріалів. Зокрема, часова залежність згасання ФЛ дає інформацію про кінетику електронних процесів у системі.
ФЛ кремнієвих наноструктур є складним явищем, а її кінетика — предметом численних дискусій. Поштовхом до виконання даної дисертаційної роботи стало спостереження аномально малого (<1) бекерелевого показника згасання ФЛ поруватого кремнію (ПК) та його немонотонної залежності від температури. Пояснення цих явищ, а також розробка і теоретичне описання фізичної моделі ФЛ і лягли в основу дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в рамках наступних науково-дослідних тем Інституту фізики НАН України:
1. "Спектроскопія двопроменевого збудження напівпровідникових наноструктур"(шифр 1.4.1 ВЦ/86,номер держреєстрації 0102U007066).
2. "Кінетичні, електричні і оптичні властивості маловимірних систем" (шифр 1.4.1. В/67, номер держреєстрації 0101U000353).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка теоретичної моделі для опису міграції електронних збуджень у нерегулярних по товщині кремнієвих квантових дротинах (КД) і квантових точках (КТ), яка б з єдиних позицій пояснювала природу виявлених експериментально особливостей кінетики згасання ФЛ, а саме: появу степенево згасаючого післясвічення (фосфоресценції), аномально малу величину бекерелевого показника згасання (<1), немонотонність температурної залежності (T).
Для досягнення цієї мети в роботі були поставлені такі задачі:
·
Проаналізувати фізичні процеси, які визначають кінетику згасання ФЛ нанокремнію в широкому часовому діапазоні.
·
Побудувати загальну теоретичну модель для пояснення появи фосфоресценції в напівпровідникових наноструктурах і адаптувати її до випадку нанокремнію з метою пояснення наведених в дисертації експериментальних даних багатопланового дослідження ПК.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СТРИБКОВИЙ ТРАНСПОРТ І КІНЕТИКА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок