Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РИНКОВІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

РИНКОВІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Назва:
РИНКОВІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,56 KB
Завантажень:
112
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Погребняк Олена Олександрівна
УДК 330.101.542(043.3/.5)(477)
РИНКОВІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Спеціальність: 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор,
Островерх Петро Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Башнянин Григорій Іванович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри економічної теорії;
кандидат економічних наук, доцент,
Топішко Іван Іванович,
Національний університет „Острозька академія”,
завідувач кафедри економічної теорії.
Захист відбудеться 11 березня 2008 р. о 1530 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “8” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Стасишин А.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливою умовою ефективного використання ресурсів національної господарки є дієвий ринковий механізм. У командній економіці більшість цін встановлювалась адміністративно, сфера ринкових відносин була надзвичайно звужена, а ринковий механізм діяв на ринках окремих благ та в тіньовому секторі. Усе це спричиняло неефективний розподіл економічних ресурсів та хронічний дефіцит багатьох видів продукції та погіршувало галузеву структуру командної економіки.
Перехід від командної до ринкової економіки поширив дію ринкового механізму на всі сфери вітчизняної економіки, за винятком виробництва благ громадського вжитку. Проте результативність дії цього механізму усе ще є невисокою унаслідок недостатньої зрілості товарних, ресурсних і фінансових ринків, які розвиваються з різною швидкістю.
Функціонування ринкового механізму на ринках товарів і послуг залежить від їхніх структур, які перебувають між двома крайніми полюсами конкуренції – досконалою конкуренцією та чистою монополією. Демоно-по-лі-за-ція більшості галузей вітчизняної економіки, здійснена у 90-х роках ХХ ст., лібералізація внутрішньої та зовнішньої торгівлі значною мірою знизили сту-пінь монополізації економіки, усунули значну частину перешкод для роз-вит-ку внутрішньогалузевої і міжгалузевої конкуренції. Однак процес фор-мування ефективних ринкових структур в економіці України ще далеко не завершений, ознакою чого є низька конкуренто-спро-можність багатьох ви-дів вітчизняної продукції, високі витрати та в багатьох випадках надвисокі ціни.
Ефективні ринкові структури є однією з головних умов стабільного зростання економіки та підвищення життєвого рівня. Цей процес в Україні протікає поволі, оскільки його гальмують економічні, інституційні та соціальні перешкоди. Усе це актуалізує узагальнення зарубіжного досвіду функціонування ринкових структур, вивчення особливостей становлення та оцінки сучасного їх стану в економіці України.
Питання про роль і місце ринкових структур у національній економіці завжди перебували у полі зору дослідників. Суть та умови вільної кон-куренції, причини виникнення монополій, доцільність та межі держав-но-го втручання в дію ринкового механізму досліджували класики економічної теорії – А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршал, М. Туган-Барановський, А. Курно, Л. Вальрас, В. Парето, А. Пігу, Ф. Еджворт, Дж. Робінсон, Е. Чем-берлін, Дж.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РИНКОВІ СТРУКТУРИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок