Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Назва:
СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,79 KB
Завантажень:
146
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПРИСЯЖНЮК Людмила Федорівна
УДК 81.111 (37+42)
СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник | доктор філологічних наук, професор
Воробйова Ольга Петрівна,
Київський національний лінгвістичний університет,
кафедра лексикології та стилістики англійської мови,
завідувач кафедри
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Кухаренко Валерія Андріївна,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, кафедра лексикології та стилістики англійської мови, професор
кандидат філологічних наук, доцент
Некряч Тетяна Євгенівна,
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови, доцент
 
Захист відбудеться “13” червня 2007 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету (03680, МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного лінгвістичного університету (вул. Червоноармійська, 73).
Автореферат розіслано “11” травня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
професор О.М.Кагановська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена розгляду дихотомії свій/чужий
крізь призму образного простору художнього тексту, де вона втілюється
в сукупності словесних і персонажних образів. Звернення до цієї тематики видається важливим для вивчення глибинної семантики тексту, репрезентованої мережею концептів, архетипів і базових опозицій, серед яких важливе місце займає дихотомія свій/чужий. Дослідження зазначених концептуальних структур, які у своїй сукупності вказують на вбудовану в текст програму його інтерпретації (О.П.Воробйова), передбачає залучення здобутків інших гуманітарних дисциплін, зокрема філософії та психології.
У філософії вивчення дихотомії свій/чужий пов’язувалося з проблемами пізнання (М.Бубер, Г.-Г.Гадамер) і самоідентифікації людини (Х.Ортега-і-Гассет, П.Рікер, Ю.Хабермас). Сучасні філософські праці, присвячені цій дихотомії, зосереджуються навколо зародження та розвитку культури, пошуку шляхів подолання сучасних проблем суспільства: соціокультурного відчуження, втрати власної ідентичності, почуття тотальної самотності (Б.Вальденфельс, О.Г.Льовкіна, М.В.Новикова, Л.Я.Фльорко). Дихотомія свій/чужий як категорія свідомості є об’єктом вивчення психології, де вона визнається чинником,
який визначає формування психологічних характеристик особистості, зумовлює особливості міжособистісного спілкування та відношень у межах Я (В.О.Петровський, І.С.Кон, Л.С.Виготський, З.Фрейд, К.Хорні, Е.Фромм).
Аналіз дихотомії свій/чужий у філологічних студіях характеризується багатоманітністю підходів: з позицій соціолінгвістики (A.Duranti, M.Danesi, A.Jaworski, J.Coupland), прагмалінгвістики (О.М.Паршина, О.Й.Шейгал, Y.Hirose), лінгвокультурології (Л.І.Гришаєва, Г.В.Межжеріна, М.А.Федотова), етнолінгвістики (В.В.Жайворонок, О.В.Тищенко, О.О.Селіванова), лінгвосеміотики (Ю.Б.Рождественський, Б.О.Успенський, Н.А.Чабан), лексикології (Ю.Д.Апресян, М.П.Кочерган) і когнітивної лінгвістики (Н.А.Чабан). У працях, присвячених вивченню художньої семантики, дихотомія свій/чужий розглядалася крізь призму художнього простору й часу (К.Ю.Мазанова, К.П.Єсипович) та текстової символіки (І.М.Шама). Проте специфіка її реалізації в образному просторі художнього тексту, зокрема в контексті індивідуально-авторської картини світу, залишається недостатньо висвітленою.
Актуальність цієї дисертаційної роботи визначається загальною спрямованістю сучасних філологічних студій на пошук нових шляхів до розкриття прихованих смислів художнього тексту, встановлення його концептуальної будови, виявлення специфіки тих знань про світ, які зумовлюють функціональну значущість окремих текстових елементів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СВІЙ/ЧУЖИЙ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ РОМАНІВ Г.ГРІНА: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок