Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,50 KB
Завантажень:
383
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПІКУШ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 339.372.8(477)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.07.05 – економіка торгівлі та послуг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі економіки підприємництва
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Лігоненко Лариса Олександрівна,
Київський національний
торговельно-економічний університет,
завідувач кафедри економіки підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Фролова Лариса Володимирівна,
Донецький державний університет економіки
та торгівлі ім. Туган-Барановського,
професор кафедри економіки підприємства
кандидат економічних наук, доцент
Чорна Людмила Олександрівна,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, завідувач кафедри економіки підприємництва та менеджменту
Провідна установа: Львівська комерційна академія Укоопспілки, кафедра економіки підприємства, м. Львів
Захист відбудеться 30 січня 2007 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19, аудиторія А-227
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ-156, вул. Кіото, 19.
Автореферат розісланий 27 грудня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.І.Морозова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Швидкі зміни умов функціонування вітчизняних торговельних підприємств та складність пристосування до них з врахуванням розвитку нових форматів торгівлі обумовлюють необхідність дослідження організаційно-економічних засад механізму функціонування та розвитку нової прогресивної форми організації торговельного бізнесу – торговельних мереж. Отже, на поточному етапі першочерговими є питання визначення ефективних шляхів розвитку торговельних мереж за рахунок використання сучасних організаційних та економічних підходів.
В Україні на сьогодні не сформовано чіткої наукової концепції та інструментарію щодо управління розвитком торговельних мереж. Саме об’єктивна потреба у розробці відповідного організаційно-економічного механізму управління розвитком торговельних мереж в Україні й обумовила актуальність теми дисертаційного дослідження.
Теоретичні та методичні аспекти досліджуваної в роботі проблеми певною мірою відображено в наукових працях таких українських науковців, як: Н.О. Голошубова, І.О. Бланк, І.М. Бергер, Л.О. Лігоненко, Е.М. Воронова, І.І. Корольков, І.В. Сорока, А.С. Мізрухіна, Л. Шайгородська, В.О. Точилін, та ін. Питання розвитку торговельних мереж як найбільш ефективного шляху організації торгівлі є предметом дослідження зарубіжних науковців, серед яких: П. Хью, М. Портер, Г. Армстронг, Р.Д. Блекуелл, Х. Віссем, Г. Джоунз, І. Ансофф, П. Дойль, Дж. Енджел, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, В.Дж. Лемб, М. Мак-Дональд, П.У. Мініард, В. Харпер, а також провідних російських фахівців: В.В. Масленникова, В.П. Федька, О. Войцеховського, В.Ф. Єгорова, В. Новікова, П.Г. Гончарова. Проте відсутність цілісного механізму управління розвитком торговельної мережі та відповідного інструментарію його реалізації в сучасних умовах зумовила вибір теми дисертації, її мету та логіко-структурну побудову.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано як складову науково-дослідних робіт кафедри економіки підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету. Окремі положення дисертаційного дослідження використано в процесі розробки науково-дослідних тем №499/33 "Управління розвитком споживчого ринку України" (номер державної реєстрації 0104U000917), у межах якої автором досліджено тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні та зокрема у м.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок