Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК У ШЕСТИЛІТНІХ УЧНІВ У СИТУАЦІЇ БАГАТОМОВНОСТІ

ФОРМУВАННЯ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК У ШЕСТИЛІТНІХ УЧНІВ У СИТУАЦІЇ БАГАТОМОВНОСТІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК У ШЕСТИЛІТНІХ УЧНІВ У СИТУАЦІЇ БАГАТОМОВНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,87 KB
Завантажень:
277
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Південноукраїнський державний педагогічний
університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса)
Дем’яненко Ольга Євгенівна
 
УДК 372. 461
ФОРМУВАННЯ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК
У ШЕСТИЛІТНІХ УЧНІВ
У СИТУАЦІЇ БАГАТОМОВНОСТІ
13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
 
Одеса – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Крутій Катерина Леонідівна,
Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
завідувач кафедри дошкільної освіти
Офіційні опоненти – доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри слов’янських мов
та методик їх викладання
– кандидат педагогічних наук, доцент
Ляпунова Валентина Анатоліївна,
Мелітопольський державний
педагогічний університет,
доцент кафедри теорії та методики
дошкільного виховання
Провідна установа – Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра методики викладання і культури української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне.
Захист дисертації відбудеться “26” жовтня 2004 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.053.01 при Південноукраїнському державному педагогічному університеті
імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Ніщинського, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) за адресою: 65091, м. Одеса,
вул. Старопортофранківська, 26.
Автореферат розісланий “16” вересня 2004 року
Вчений секретар
cпеціалізованої вченої ради О.С. Трифонова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається концептуальними положеннями модернізації освіти в Україні, сучасними вимогами державних документів щодо розвитку й удосконалення національної системи початкової шкільної освіти. Українська мова як державна є обов’язковим предметом вивчення у всіх навчальних закладах країни. У державному стандарті базової і повної середньої освіти (освітня галузь “Мови і літератури”) ставиться мета забезпечити вільне володіння українською літературною мовою як засобом та умовою успішної соціалізації і самореалізації особистості. Ця освітня галузь також охоплює такі загальноосвітні змістові компоненти, як мови національних меншин України й іноземні мови. Відтак, особливої значущості набуває робота, спрямована на мовленнєвий розвиток учнів у поліетнічному середовищі, зокрема формування слухо-вимовних навичок рідної, другої (близькоспорідненої) й іноземної мов на початковому етапі загальноосвітньої школи.
Зазначимо, що проблема формування слухо-вимовних умінь і навичок у дітей не є новою в науці. Ученими досліджено: методику роботи над фонетичним матеріалом і вимовою (С.І.Бернштейн, Н.Ф.Босак, Л.А.Войцешук, О.В.Паскаль, О.С.Трифонова, М.Б.Успенський, З.Я.Футерман та ін.), явища інтерференції і транспозиції під час вивчення другої мови (А.М.Богуш, О.В.Бугайчук, Л.А.Войцешук, І.О.Луценко та ін.); вікові особливості засвоєння звукової сторони мовлення (В.І.Бельтюков, О.М.Гвоздєв, С.О.Натальїна, А.Д.Салахова та ін.), проблему вимовної норми (В.В.Львов, І.А.Лукницький, М.І.Пентилюк та ін.), питання порушення звуковимови (В.І.Бадер, В.В.Львов, І.А.Лукницький, Н.І.Тоцька, Т.В.Туманова, Т.Б.Філічова, Л.В.Щерба та ін.).
Історично склалося так, що в південно-східному реґіоні України російська й українська мови виконують функцію мов міжнаціонального спілкування. Крім того, у початковій школі діти починають вивчати іноземну мову, отже, навчаються практично в ситуації багатомовності. Проблема багатомовності та двомовності є достатньо дослідженою у працях А.М.Богуш, У.Вайнрайха, Є.М.Верещагіна, Є.П.Голобородько, Ю.Д.Дешерієва, Н.В.Імедадзе, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ СЛУХО-ВИМОВНИХ НАВИЧОК У ШЕСТИЛІТНІХ УЧНІВ У СИТУАЦІЇ БАГАТОМОВНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок