Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин

Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин

Назва:
Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,49 KB
Завантажень:
482
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНА
КУЗНЕЦОВА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА
УДК 544.3.032+544.163
Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках
та плівках складних рідин
02.00.04 – фізична хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Харків – 2003


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі теоретичної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти та науки України
Науковий керівник доктор фізико-математичних наук Черановський Владислав Олегович, Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна,
професор кафедри теоретичної хімії
Офіційні опоненти доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник
Сахно Тамара Вікторівна,
Полтавське відділення Академії наук
технологічної кібернетики,
заступник керівника
доктор фізико-математичних наук, професор
Єрмолаєв Олександр Михайлович,
Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна,
завідувач кафедри теоретичної фізики
Провідна установа Інститут хімії поверхні НАН України,
відділ медико-біологічних
проблем поверхні, м.Київ
Захист відбудеться 6 лютого 2004 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованної вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл.Свободи, 4, ауд.7-80).
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл.Свободи, 4).
Автореферат розісланий “22” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чепелєва Л.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми: теоретичні дослідження фізико-хімічних низькорозмірних магнетиків відносяться до однієї з галузей науки, які отримали найбільш інтенсивний розвиток за останні десятирічча. Успіх експериментаторів при одержанні нових матеріалів для електронної техніки, особливо в галузі нанотехнологій, стимулював появу нових граткових моделей таких магнетиків та розробку ефективних методів їх дослідження. Деякі з цих моделей також застосовувалися для опису термодинаміки плівок складних рідин типу мікроемульсій, що дало можливість дослідити особливості поведінки низькорозмірних магнетиків та плівок мікроемульсій з єдиних позицій. Зацікавленість у дослідженнях подібного роду у значній мірі викликана успіхами у застосуванні граткових моделей для опису особливостей поведінки рідин, обмежених поверхнями твердих тіл.
Термодинаміку граткових спінових моделей в окрузі фазових переходів як правило досліджують за допомогою різніх варіантів наближення середнього поля та методу Монте-Карло. Проте наближення середнього поля погано підходить для опису критичних властивостей низькорозмірних систем, а метод Монте-Карло потребує застосування потужної компютерної техніки. В зв’язку з цим гарною альтернативою традиційним підходам є чисельний метод групи перенормування Уайта (DMRG), який для моделі Ізінга на двовимірних гратках призводить до значно кращих результатів відносно точності розрахунків в порівнянні з класичним методом Монте-Карло. Тому поряд з моделюванням особливостей спінового впорядкування у низькорозмірних магнетиках та фазових переходів у плівках мікроемульсій, актуальною задачею являється дослідження меж застосування методу Уайта для опису подібних систем та пошук шляхів підвищення його обчислювальної ефективності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках держбюджетної НДР “Конденсовані азотовмісні речовини – продукти реакції циклоконденсації карбонільних сполук з азабінуклеофілами; квазідвовимірні провідники і надпровідники на основі сірковмісних сполук”, № держреєстрації 0100U003271.
Мета дослідження – виявити особливості фазових переходів у граткових моделях сполук перехідних та рідкісноземельних елементів, що мають властивості низькорозмірних магнетиків, та двовимірних спінових моделях плівок складних рідин типу мікроемульсій.
Для досягнення поставленої мети передбачалося розв’язати такі задачі:
·
вивчити особливості фазових переходів у плівках мікроемульсій, які описуються двовимірною моделлю Ізінга з конкуруючими взаємодіями, за допомогою чисельного методу DMRG та дослідити ефективність та межі застосування цього методу;
·
провести аналітичне та чисельне дослідження енергетичного спектру прямокутної спінової гратки, що складається з кінцевої кількості XY ланцюжків спіну s=1/2 та впливу на цей спектр подовжнього магнітного поля;
·
встановити залежності енергії та спіну основного стану моделі Хаббарда з нескінченним відштовхуванням на анізотропній трикутній гратці типу смуги, яка має один електрон на елементарну комірку, від величини взаємодії між комірками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок