Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНІЙ АСУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНІЙ АСУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Назва:
підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНІЙ АСУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,39 KB
Завантажень:
88
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
Дуель Тетяна Леонідівна
УДК 621.311.22-52
підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНІЙ АСУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Спеціальність 05.13.07 - автоматизація технологічних процесів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Українській інженерно-педагогічній академії Міністерства освіти і науки України, м. Харків.
Науковий керівник:Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Артюх Станіслав Федорович, Українська інженерно-педагогічна академія Міністерства освіти і науки України, м. Харків, завідувач кафедри електроенергетики.

Офіційні опоненти: | Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Ястребенецький Михайло Онисимович, ДП “Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки” Міністерства палива та енергетики України, м. Харків, завідувач відділу,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Радієвський Анатолій Євгенович, ДП “Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації” Міністерства палива та енергетики України, м. Харків, завідувач лабораторії.
Провідна установа: Одеський національний політехнічний університет Міністерства освіти та науки України, м. Одеса, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів.
Захист відбудеться “16” червня 2005 р. о 1430 годині на засі-данні спеціалізованої вченої ради Д.64.050.07 в Національному технічному уні-верситеті “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного техніч-ного університету “Харківський політехнічний інститут” за адресою: 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21.
Автореферат розісланий “12” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Є. Голоскоков


Загальна ХАРАКТЕРИСТИКА роботи
Актуальність теми. Забезпечення надійної, економічної і маневреної роботи енерго-блоків ТЕС неможливо без сучасних автоматизованих систем управління техно-логічними процесами (АСУ ТП).
До теперішнього часу основна увага приділялася автоматизації задач управління техноло-гіч-ними процесами і об’єктами, у результаті чого був забезпечений значний ефект за рахунок підвищення надійності та економічності роботи ТЕС. Існуюче відставання рівня автоматизації за-дач економічного управління в порівнянні з автоматизацією задач технологічного управління пояс--ню-ється відсутністю необхідних наукових і методичних розробок у цій галузі та недооцінкою впливу економічного управління на ефективність виробництва. На сьогодні в Україні проводиться модернізація діючих і розробка нових інформаційних систем у складі АСУ ТП енергоблоків ТЕС. Це дозволяє більш ефективно використовувати інформацію про хід виробництва та стан енерго-устаткування для автоматизації задач технологічного та економічного управління в інтегрованих АСУ теплових електростанцій.
Дисертаційна робота має мету зробити свій внесок у рішення проблеми побудови інтег-ро-ваної АСУ ТЕС з використанням сучасної теорії автоматичного управління та потенційних мож-ли-востей технічних засобів управління. Поставлена таким чином задача обумовила напрямки та ме-ту теоретичних та експери-ментальних досліджень здобувача. Результати досліджень, які були спря-мовані на підвищення ефективності використання та аналіз техніко-економічних показників в інтегрованій АСУ ТЕС з метою оптимізації функціонування електростанції, а також запропоно-ва-на методологія оцінки ефективності АСУ в енергетиці обумовлюють актуальність обраного напрямку дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір тематики роботи обу-мов-лений стратегічними напрямками розвитку та удосконалення енергетики України, які визна-че-ні “Національною енергетичною програмою України до 2010 р.” (розділ системи автоматичного уп-рав-ління виробничими процесами) і “Енергетичною стратегією України на період до 2030 року та подальшу перспективу”, що затверджена розпорядженням Президента України №42/21-рп від 27.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: підвищення ефективності ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОУСТАТКУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНІЙ АСУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок