Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДОМІШКИ МИШ’ЯКУ

СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДОМІШКИ МИШ’ЯКУ

Назва:
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДОМІШКИ МИШ’ЯКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,04 KB
Завантажень:
425
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Самохвалов Георгій Вікторович
УДК669.14.:621.9
СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДОМІШКИ МИШ’ЯКУ
Спеціальність 05.16.01 - Металознавство і термічна обробка
металів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата технічних наук
Маріуполь – 2005


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Приазовському державному технiчному унiверситетi (ПДТУ) Мiнiстерства освiти i науки України, м. Марiуполь
Науковий керiвник:
доктор технiчних наук, професор
Шумiлов Михайло Артемович,
Приазовський державний технiчний унiверситет (м. Марiуполь), професор кафедри “Матерiалознавство”
Офiцiйнi опоненти:
- доктор технiчних наук, професор
Троцан Анатолiй Iванович,
зав. вiддiлом матерiалознавства сталi Iнституту проблем матерiалознавства iм. I. Н. Францевича НАН України, м. Київ.
- кандидат технiчних наук,
Спектор Яков Iсаакович,
зав. лабораторiєю фiзичного металознавства Українського державний науково-дослiдного iнституту спецiальних сталей, сплавiв i феросплавiв, м. Запорiжжя.
Провiдна установа:
Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет Мiнiстерства освiти i науки України, м. Запорiжжя.
Захист вiдбудеться 01.07.2005 р. о 14_годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 12.052.01 при ПДТУ за адресою: 87500, м. Марiуполь, вул. Унiверситетська 7.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Приазовського державного технiчного унiверситету: 87500, м. Марiуполь, вул. Апатова. 115.
Автореферат розiсланий 30.05.2005р.
Вчений секретар
Спецiалiзованої вченої ради Д 12.052.01,
доктор технiчних наук, професор В.О. Маслов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Подальший розвиток металургійної промисловості, транспорту, будівництва, збільшення випуску продукції машинобудування сучасного рівня настійно вимагає збільшення виробництва і підвищення якості маловуглецевих низьколегованих сталей, яка в значній мірі залежать від вмісту легуючих і домішкових елементів, оскільки їхнiй вплив на властивості низьколегованих сталей вивчений недостатньо.
Актуальність теми. За даними деяких робіт підвищений вміст миш'яку може спричиняти погіршення властивостей сталей. Підвищений вміст миш'яку у чавуні, одержаному з руд Керченського родовища став одним із стримуючих чинників у його розробці і використанні. Проблеми браку залізорудної сировини для металургійних комбінатів Південного сходу України ставлять на порядок денний відновлення і ширше використання цих руд.
Широке використання у виробництві сталей миш’яковистого залізняку у всьому світі і особливо руд Керченського родовища на Україні, що використуються ВАТ „МК „Азовсталь”, вимагає подальшого детального вивчення впливу миш'яку на властивості низьколегованих маловуглецевих сталей, які в даний час виробляються у великих кількостях.
Важливість дослідження впливу миш'яку на властивості сталей визначається не тільки необхідністю використання миш'яковмiсних руд, а й присутністю миш'яку в металевому брухтi, оскільки раніше для виробництва сталей використовувалися руди Керченського родовища.
Тому необхідно оцінити рівень впливу миш'яку на властивості сталей і встановити його граничний вміст у сталях різного призначення, що є дуже актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає напрямку досліджень, що проводяться кафедрою матеріалознавства Приазовського державного технічного університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2006 року „Нові речовини i матерiали” і „Новiтнi технологiї та ресурсозберiгаючі технологiї в енергетицi, промисловостi та агропромисловому комплексi” відповідно до закону України від 11 липня 2001г. № 2623-III „Про прiоритетнi напрямки розвитку науки i техніки”.
Мета і завдання дослідження. Метою даної дисертаційної роботи є дослідження впливу домішку миш'яку на фізико-механічні, технологічні і службові властивості маловуглецевих низьколегованих сталей, що дозволить оцінити граничний вміст миш'яку в сталях різного призначення і дати практичні рекомендації з розширення області їх застосування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ МАЛОВУГЛЕЦЕВИХ НИЗЬКОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДОМІШКИ МИШ’ЯКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок