Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА І ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА І ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ

Назва:
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА І ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,16 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Чорна Ліана Володимирівна
УДК 94 (477.41-20):910:061.22:323.13 (043.3)
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА І ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Одеса – 2005


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
ТИЧИНА Анатолій Костянтинович,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет,
завідувач кафедри історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент
ХМАРСЬКИЙ Вадим Михайлович,
Одеський національний університет
ім. І.І.Мечникова,
завідувач кафедри історії України
кандидат історичних наук, доцент
ТКАЧЕНКО Олеся Віталіївна,
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет ім. Г.Сковороди,
доцент кафедри загальної історії та методології навчання
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії України ХІХ – початку ХХ ст.
Захист відбудеться “23” вересня 2005 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.08 в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова на історичному факультеті за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Щепкіна, 12, ауд. 9.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий “22” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Лозовський А.К.
Підписано до друку 09. 08. 2005.
Формат 60х90/16.
Ум. друк. арк. 1,2. Тираж 100 прим. Зам. № 88.
Віддруковано в редакційно-видавничому відділі Ізмаїльського
державного гуманітарного університету
Адреса: 68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12, каб. 208
Тел./факс: (04841) 5-85-30
E-mail rioidgu@inet.ua


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність дослідження. Питання українського національного відродження привертають увагу все ширшого кола дослідників. Чільне місце в тематиці цих досліджень займає культурно-національне відродження другої половини XIX ст. Відбувалося воно, як відомо, в умовах репресивної політики царизму до будь-яких проявів національно-визвольного руху. Збереження та піднесення національної свідомості українців було одним з головних завдань громадівського руху і його легального осередку – Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства (далі – ПЗВ РГТ або Відділ). Здобутки членів ПЗВ РГТ у вивченні історії, етнографії, мови, економіки, їхня освітньо-культурницька та громадсько-політична діяльність сприяли піднесенню національної свідомості, подальшому розвитку українського національно-визвольного руху. Дослідження та висвітлення цих питань визначають актуальність дисертації.
Зв’язок з науковими програмами. Дисертаційне дослідження виконане у зв’язку з тематичним планом науково-дослідної роботи історичного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету “Закономірності розвитку суспільства України” (протокол №6 від 27.01.2000 р.).
Хронологічні межі дослідження охоплюють 60-90-ті рр. ХІХ ст., оскільки для аналізу утворення та діяльності Відділу необхідним є розгляд діяльності Київської громади у 60-70 рр. ХІХ ст., члени якої ініціювали відкриття ПЗВ РГТ та активно працювали у ньому, а також висвітлення наукової краєзнавчої роботи попередників Відділу - Комісії для опису губерній Київського учбового округу та етнографічно-статистичної експедиції у Південно-Західний край під керівництвом П.Чубинського. Наприкінці 90-х років ХІХ ст. (1898) була здійснена невдала спроба поновити діяльність Відділу в Києві. Основний виклад матеріалу охоплює 1873-1876 рр. – час існування ПЗВ РГТ.
Мета і завдання дослідження. Враховуючи актуальність теми, її наукове і практичне значення, дисертант ставив за мету на основі всебічного аналізу джерел, архівних матеріалів, критичного осмислення опублікованих робіт дослідити діяльність ПЗВ РГТ у 1873-1876 роках та визначити його місце в українському національному відродженні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА І ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок