Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: АНТИМАЛОРОСІЙСЬКИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСТНИКА”)

АНТИМАЛОРОСІЙСЬКИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСТНИКА”) / сторінка 4

Назва:
АНТИМАЛОРОСІЙСЬКИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСТНИКА”)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,29 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Публікації. Основні результати та концептуальне обґрунтування дисертаційної роботи відображено в 11 статтях. З них 4 надруковано у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України.
Структура дисертації зумовлена метою і завданнями дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури, що містить 370 позицій. Обсяг роботи – 209 сторінок, із них – 184 сторінки основного тексту.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У Вступі обґрунтовується вибір та актуальність теми дослідження, визначається ступінь її наукової розробленості, мета і завдання дослідження, окреслюється зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, формулюється її наукова новизна, теоретичне і практичне значення, подається інформація про апробацію та публікації результатів дослідження.
Перший розділ „Історичні витоки та генеза малоросійства в осмисленні української літератури” містить розгляд історії та теорії проблеми.
Термін “малоросійство” є відносно новим для українського гуманітарного дискурсу. Як наукове поняття „малоросійство” стало вживатися тільки на поч. ХХ ст. (хоч існувало поняття “українофільство”, трохи м’якше за характером і не зовсім тотожне). Проте глибокі розвідки комплексу національної меншовартості з’явилися лише у наш час, коли нагальна потреба витворити повноцінну сучасну європейську державу стимулювала пошуки фундаментальних основ буття української людини у світі, дослідження українського менталітету, національної самосвідомості та психології. Проблема малоросійства стала об’єктом особливої уваги у працях С. Андрусів, Ю. Барабаша, О. Грабович, С. Грабовського, З. Когута, Л. Нагорної, М. Рябчука, А. Погрібного та інших.
Історично зумовленим є той факт, що перші симптоми хронічної недуги національної свідомості судилося відчути і, відповідно, оприявнити українським письменникам, позаяк через несприятливі суспільно-політичні обставини наша національна вітальність упродовж кількох століть виявлялася переважно в царині літератури. Комплекс малоросійства як наслідок колоніального політичного становища України, результат стійкого й потужного тиску на українську духовність з боку імперських структур, найпотужніше виявив себе у першій половині ХІХ ст. після остаточного знищення російським царатом української державності Титаренко Ю.Л., Філонов В.П., Коваленко О.І., Моісеєв О.М., Філонов А.В. Націоналізм як суспільний феномен: Енциклопедичний словник / Ю.І. Римаренко (ред.). – Донецьк: Донбас, 1997. – С. 99.. Швидкий занепад інтелектуального життя спричинив до майже повної русифікації українського нобілітету, який (переважно з кар’єрних міркувань) покладав великі надії на цілковиту та остаточну інкорпорацію українських земель до складу метрополії. Закономірно, що вже наприкінці XVIII ст. з’являються сатиричні твори, в яких висміюється намагання частини козацької старшини й заможного селянства отримати дворянські грамоти, адже зречення української родової ідентичності є першим кроком до відмови від національної тожсамості (“Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні”, “Сатира на слобожан”, “Плач дворянина”).
Національно-визвольне спрямування „Історії Русів” та державотворчі тенденції давньої української літератури („Роксоланія” С. Кленовича, поема „Про Острозьку війну під П’яткою” С. Пекаліда, „Дніпрові камени” І. Домбровського, козацькі літописи) стали підґрунтям концепції національної критики, спрямованої проти малоросійської ментальності. Її основоположником в українському письменстві є Тарас Шевченко, який сформулював провідні засади антималоросійства. Антималоросійська парадигма так чи інакше проходить крізь усю поетичну спадщину митця, через увесь “Кобзар” звучить мотив гніву, осуду, картання малороса як рабського типу українця, котрого не цікавить рідна нація, мова предків, культура. Найприкметнішими ознаками малороса, за Т. Шевченком, є сервілізм, зрадництво, історичне безпам’ятство та нехтування традицій (“Сон”, “Великий льох”, ”Чигирин”, “І мертвим, і живим…”, “Розрита могила”, “Во Іудеї во дні они.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: АНТИМАЛОРОСІЙСЬКИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1920-х – ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ “ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВОГО ВІСТНИКА”)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок