Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ДИ-, ТРИ-, ТЕТРАазотОвмісними гетероциклАми

Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ДИ-, ТРИ-, ТЕТРАазотОвмісними гетероциклАми

Назва:
Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ДИ-, ТРИ-, ТЕТРАазотОвмісними гетероциклАми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,40 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Васькевич Алла Іржіївна
УДК: 547.854.83+547.856.1+547.859+547.873+ 547.785.5
Взаємодія арилсульфенілхлоридів
з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ДИ-, ТРИ-, ТЕТРАазотОвмісними гетероциклАми
02.00.03 – органічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Станінець Василь Іванович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
завідувач відділу механізмів органічних реакцій
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Ільченко Андрій Якович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
доктор хімічних наук, професор
Новіков Володимир Павлович
Національний університет “Львівська політехніка”,
м. Львів, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Захист дисертації відбудеться “22” травня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою 02094, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України
Автореферат розісланий “7” квітня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук Вовк М.В.


ВСТУП
Актуальність теми. Один із напрямків розвитку сучасної органічної хімії пов’язаний з розробкою нових підходів до синтезу конденсованих ароматичних і гідрованих гетероциклічних систем. Серед методів, що використовуються для досягнення цієї мети, вагоме місце займають реакції електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації (ЕВЦ) функціонально заміщених олефінів та ацетиленів. поряд з іншими електрофілами в цих реакціях знайшли застосування і сульфенілхлориди. Але закономірності перебігу процесів ЕВЦ під їх дією залишаються ще не достатньо вивченими.
Оскільки сульфенілхлориди відносяться до слабких електрофілів, то в середовищах з низькою іонізуючою здатністю відбувається просте приєднання RSCl до олефінів. Проведення реакцій в полярних розчинниках та введення в реакційне середовище добавок сильних електролітів сприяє зростанню ефективної електрофільності сульфенілхлоридів, перш за все, за рахунок збільшення полярності інтермедіатів (іонних пар та епісульфонієвих іонів), які відповідальні за регіохімію та реалізацію неадитивного напрямку реакції (перегрупування, циклізації, участь зовнішнього нуклеофіла). Виявлення та оцінка факторів, що впливають на склад і будову продуктів взаємодії сульфенілхлоридів з функціонально заміщеними олефінами та ацетиленами, заслуговують на особливу увагу дослідників, тому що дозволяють розкрити синтетичний потенціал цих перетворень. Дослідження реакції сульфенілхлоридів з ненасиченими сполуками в такому аспекті практично раніше не проводились.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження здійснювались у відповідності до планів науково-дослідних робіт відділу механізмів органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України “Закономірності та механізм циклоутворення в реакціях просторово спряжених дієнів та електронодефіцитних ацетиленів з новими електрофільними і нуклеофільними реагентами” (№ держреєстрації 01100U002121), “Прогно-зування стереохімії реакцій електрофільної внутрішньомолекулярної циклізації ненасичених карбонільних сполук” (№ держреєстрації 0103U000611), “Гетероциклізація ненасичених амінопохідних у високоосновні поліциклічні азотовмісні сполуки” (№ держреєстрації 0106U000005).
Метою роботи є розробка нових синтетичних підходів до одержання азотовмісних гетероциклічних систем на основі реакції арилсульфенілхлору-вання S-алкенілзаміщених похідних тієно[2,3-d]піримідинону, хіназолінону, піримідинону, бензімідазолу, 1,2,4-триазинону, 1,2,4-триазино[5,6-b]індолу та встановлення найбільш дієвих факторів, які контролюють склад і будову продуктів реакції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ДИ-, ТРИ-, ТЕТРАазотОвмісними гетероциклАми

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок