Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях

Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях

Назва:
Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,89 KB
Завантажень:
305
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Київський славістичний університет
Курас Дмитро Іванович
УДК 94:316.64/65 (477) Шаповал
Суспільно-політичні погляди М.Шаповала:
становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях
Спеціальність 07.00.06 - історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
КИІВ 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
Солдатенко Валерій Федорович,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України,
завідуючий відділом етноісторичних досліджень
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Гусєв Віктор Іванович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, професор кафедри
історії для гуманітарних факультетів
кандидат історичних наук, доцент
Гошуляк Іван Леонідович,
Київський славістичний університет,
доцент кафедри міжнародних відносин і світової політики
Захист відбудеться 15 січня 2008 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.123.01 у Київському славістичному університеті (м. Київ, пров. Рильський, 10, зал засідань вченої ради).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського славістичного університету (м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9).
Автореферат розісланий "12" грудня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук, професор І.І.Ільюшин


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи – 173 с., у тому числі основний текст – 164 сторінки, список використаних джерел та літератури – 9 сторінок, 119 найменувань.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена комплексом чинників. Актуалізація у сучасному світі проблем, пов’язаних із дослідженнями суб’єктів історичного процесу, - особистості та мікроспільнот - викликає сьогодні нову хвилю наукового інтересу до вивчення спадщини видатних постатей національної історії. В цьому контексті персоналізація окремих елементів історичного дослідження має на меті підвищення рівня його об’єктивності і відповідає потребам розвитку сучасного громадянського суспільства. Разом з цим, акцентуючи увагу на вивченні концептуальних підходів визначних діячів вітчизняної історії до ключових моментів суспільно-політичного розвитку, є можливість акумулювати позитивний досвід, як ефективну підвалину сучасної громадської і політичної практики.
Наукові зусилля в галузі дослідження процесу еволюції національної суспільно-політичної думки кінця ХІХ - першої половини ХХ століття привели до створення значного, концептуально різноманітного і неоднорідного масиву праць. Стан інформаційно-аналітичного забезпечення проблематики представленого дисертаційного дослідження на сьогоднішній день є фрагментарним при фактичній відсутності комплексних підходів в аналізі як джерельної, так і історіографічної бази. Проведення системного аналізу еволюції суспільно-політичних поглядів та їх реалізації в історичних концепціях такої видатної особистості національної історії, як М.Шаповал, відповідає потребам заповнення певних прогалин в історіографії достатньо важливої проблеми та подолання суб’єктивних і, нерідко, тенденційних підходів до висвітлення визначних постатей вітчизняної історії.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснено в рамках науково-дослідної теми "Суспільні трансформації в Україні ХІХ – початку ХХ століть в історико-політологічному вимірі" (№ 01-04 U 000845), яка включена до плану досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Об’єктом дослідження є формування історичних концепцій національного і соціального визволення в українському суспільно-політичному русі кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття і персональний внесок М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Суспільно-політичні погляди М.Шаповала: становлення, еволюція, втілення в історичних концепціях

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок