Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗМІНА ГУМУСОУТВОРЮВАННЯ ТА АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ У РИСОВО-ЛЮЦЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ РИСУ

ЗМІНА ГУМУСОУТВОРЮВАННЯ ТА АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ У РИСОВО-ЛЮЦЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ РИСУ

Назва:
ЗМІНА ГУМУСОУТВОРЮВАННЯ ТА АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ У РИСОВО-ЛЮЦЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ РИСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
48
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КОЛЬЦОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УДК: 631.6:631.582:633.18
ЗМІНА ГУМУСОУТВОРЮВАННЯ ТА АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ
У РИСОВО-ЛЮЦЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ РИСУ
06.01.02 – сільськогосподарські меліорації
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Херсон – 2008


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Південному філіалі «Кримський агротехнологічний університет» НАУ.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук,
Тітков Олександр Олександрович,
ПФ «Кримський агротехнологічний університет» НАУ,
завідувач кафедри ґрунтознавства, меліорації та екології.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Міхєєв Євген Костянтинович,
Державний вищий навчальний заклад
«Херсонський державний аграрний університет».
професор кафедри економічної кібернетики
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Вожегов Сергій Гервасьович
Інститут рису (УААН),
старший науковий співробітник відділу технологій
Захист відбудеться „27” червня 2008 р. о 12.00 год. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 67.830.01 при Державному вищому навчальному закладі «Херсонський державний аграрний університет» за адресою: 73006 м. Херсон,
вул. Р. Люксембург, 23, аудиторія 92
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» за адресою: 73006 м. Херсон,
вул. Р. Люксембург,23, головний корпус.
Автореферат розіслано „ 24 ” травня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат сільськогосподарських наук, доцент А.В. Шепель


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У даний час до України завозиться крупа рису багатьох країн світу, зокрема, з тих, які не мають власного виробництва зерна цієї культури. Часто в країну завозяться партії крупи сумнівної якості.
Разом з тим, ґрунтово-кліматичні умови півдня України дозволяють одержувати врожаї рису в 6 – 7 тонн з одного гектара та при відповідній організації галузі навіть на існуючих площах можна забезпечити країну цінною дієтичною крупою за рахунок власного виробництва й тим самим підвищити продовольчу безпеку держави.
Рис є не тільки найбільш урожайною круп’яною культурою зрошувального землеробства України, але і, внаслідок тривалого затоплення поверхні ґрунту шаром води, суттєво впливає на екологічне середовище території.
Вивчення раціональних прийомів управління родючістю ґрунту та технологічними операціями при вирощуванні рису має теоретичне і практичне значення для сучасної науки і практики. Тому розробка нових екологічнобезпечних і економічно вигідних технологій вирощування рису на базі досліджень агроекологічних процесів в системі " ґрунт – рослина – врожай" є актуальною проблемою для прикладного рисосіяння.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Питання, що вивчаються в дисертаційній роботі, є складовою частиною тематичного плану наукових досліджень Південного Філіалу «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету розділу № 6 «Вдосконалення і наукове обґрунтування екологощадящих і ресурсозберігаючих систем обробітку ґрунту, застосування добрив, адаптивних технологій обробітку польових культур у Криму» (№ Державної реєстрації 0102U000128). Підрозділи 6.4.2 – «Вивчити особливості рослинного покриву і біопродуктивності солонцевих ґрунтів Причорномор’я» та 6.4.3 – «Вивчити гумусовий і агрофізичний стан солонців лучних у зв’язку з їх тривалим використанням у рисово-люцернових сівозмінах».
Мета та завдання досліджень. Метою наших досліджень є вивчення стану, агроекологічних, агрофізичних властивостей солонців лучних, їх зміни під впливом специфічних технологій вирощування рису.
Для досягнення поставленої мети в програму були включені задачі які дозволяли дослідити:
- особливості динаміку розповсюдження і морфологію основних видів природних і трансформованих солонців лучних;
- специфіку флористичного і структурного складу рослинних співтовариств як основних джерел гумусонакопичення;
- зміну в просторі і часі найважливіших показників родючості ґрунту під впливом рисових сівозмін і технологічних процедур;
- вплив інтегрального показника родючості і окремих агрофізичних показників на продуктивність рису;
- вплив деяких технологічних процесів вирощування рису (добрива, обробіток ґрунту) на врожай;


- встановлення складових рисових сівозмін у формуванні продуктивності ґрунтів солонцевого комплексу;
Об’єкт дослідження: солонці лучні природні та освоєні в рисово-люцернових сівозмінах АР Крим.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЗМІНА ГУМУСОУТВОРЮВАННЯ ТА АГРОФІЗИЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ У РИСОВО-ЛЮЦЕРНОВІЙ СІВОЗМІНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВРОЖАЙ РИСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок