Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва:
ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,79 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
АНДРІЙЧУК Ольга Ярославівна
УДК 37.035 : 378.6
ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО
КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
13.00.07 – теорія і методика виховання
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

 
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Нісімчук Андрій Сергійович,
Волинський державний університет
імені Лесі Українки, завідувач
кафедри педагогіки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Дубасенюк Олександра Антонівна,
Житомирський державний педагогічний
університет імені Івана Франка,
проректор з наукової роботи
кандидат педагогічних наук, доцент
Пащенко Дмитро Іванович,
Уманський державний педагогічний
університет імені П.Тичини,
доцент кафедри педагогіки
Провідна установа: Прикарпатський університет
імені В.Стефаника, кафедра педагогіки,
Міністерство освіти і науки України,
м. Івано-Франківськ
Захист відбудеться „ 15 ” січня 2004 р. о 16.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова 9.
Автореферат розісланий “9 “ грудня 2003 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради С. Г. Кобернік
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Медицина – одна із найбільш гуманних сфер людської діяльності, а отже, сама лікарська професійна діяльність спрямовується на запобігання хвороб, усунення людських недуг або полегшення їх і є прямим, безпосереднім втіленням гуманних ідей у суспільному житті. Водночас медицина входить у систему філософських наук як самостійна дисципліна. З сучасним трактуванням професійної гуманності переплітається стародавній афоризм: лікар – філософ, рівний Богові. Духовний ріст, збагачення філософської культури лікаря – необхідні умови виконання ним професійного і гуманного обов’язків.
Розв’язання питань виховання гуманності у студентів-медиків вимагає перегляду організаційно-соціальних засад та методики виховання у майбутніх медичних працівників, реалізацію завдань формування в них гуманності, патріотичних переконань, набуття певного практичного досвіду, необхідного для реалізації гуманістичних знань у практичній діяльності. Важливим аспектом виховання гуманності майбутніх медиків є формування наукового світогляду і закріплення гуманістичних надбань, які розвиваються та адаптуються на основі власної ініціативи самих студентів, їх саморозвитку та самовдосконалення.
Важливим аспектом дослідження виховання гуманності у молоді є врахування реалізації організаційно-педагогічних умов. Вирішення цього завдання вимагає перегляду на наукових засадах змісту виховної роботи у фаховій підготовці. Нині вона недостатньо пов’язана з навчальним процесом і побудована переважно на окремих, разових, спорадичних заходах й епізодичній взаємодії колективу групи медичного коледжу із соціальними інститутами і характеризується низькою активністю студентського самоврядування та недостатнім забезпеченням виховання гуманістичного спрямування.
Основні аспекти вдосконалення процесу фахової підготовки особистості знайшли своє відображення в працях видатних педагогів К.Ушинського, П.Лесгафта, П.Блонського, С.Шацького, А.Макаренка, В.Сухомлинського, М.Стельмаховича. Окремі напрями підготовки майбутніх фахівців досліджували О.Абдуліна, Є.Білозерцев, О.Дубасенюк, А.Капська, Л.Міщик, О.Мороз, Н.Ничкало, Г.Троцко та ін.
У багатьох психолого-педагогічних дослідженнях звертається увага на загальнопедагогічні засади професійної підготовки особистості (А.Дем’янчук, І.Зязюн, Б.Кобзар, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок