Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,94 KB
Завантажень:
86
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ повітряних сил
імені Івана кожедуба
САВЧЕНКО Ольга Олександрівна
УДК 165:37.013+378
ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
(СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Харків – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Міністерство оборони України
Науковий керівник: |
кандидат філософських наук, доцент
Панфілов Олександр Юрійович,
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, професор кафедри філософії
Офіційні опоненти: | доктор філософських наук, професор
Романенко Михайло Ілліч,
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ректор.
кандидат філософських наук, доцент
Копилов Володимир Олександрович,
Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», декан гуманітарного факультету
Захист відбудеться «26» червня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.702.05 при Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за адресою: 61023, м. Харків, вул. Динамівська, 6, ауд. Д-606.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/ 79.
Автореферат розісланий «24 » червня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук, професор Є.М. Мануйлов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Ретельний аналіз освіти як об’єкта філософського осмислення західноєвропейськими та північноамериканськими науковцями, об’єктивізація змісту освіти, виявлення її сутнісних характеристик, структуризація взаємовідносин з іншими соціальними явищами, оформлення сфери її ціннісних здобутків становить помітний інтерес, що підтверджує значущість наукової зацікавленості в систематизації поглядів на освіту й обумовлює обрану тему – «Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз)». Під «західною» в контексті даного дослідження розуміється західноєвропейська та північноамериканська система поглядів й традиція наукового пізнання. Отже, далі за текстом визначення «західний» буде використовуватися саме в такому значенні.
Об’єктивні потреби дослідження саме західної парадигми освіти пояснюються тим, що сучасна світова практика розвитку освіти в умовах цивілізаційних змін і пошуку нової освітньої парадигми все більше орієнтується на формування інтеграційних тенденцій. Міжнародна інтеграція в сфері освіти, відкриваючи нові зв’язки, будучи взаємозалежною і взаємообумовленою цілісністю, виступає фактором перетворення суспільства. Прагматика часу вимагає ретельного вивчення всіх складових сучасного освітнього простору, оскільки реформування української освіти – це не стільки політична і економічна проблема, скільки питання збереження суспільства і національної культури на основі діалогу, що набуває особливої важливості сьогодні, коли Захід артикулює ідею того, що він є тією впливовою силою, яка визначає сучасний розвиток цивілізації, і прагне реалізувати цю ідею на практиці економічними, політичними, духовними засобами.
Отже, актуальність дослідження обраної теми обумовлена такими обставинами:
- необхідністю усвідомити освіту як соціальне явище, покликане вирішувати певні завдання суспільства. Соціально-філософський аналіз процесу освіти дозволяє теоретично реконструювати в ньому стійкі схеми освітньої практики, що називаються парадигмами освіти, дозволяє простежити певні сутнісні характеристики феномену освіти в її історичному становленні, надає можливість проаналізувати освітні парадигми в їхньому соціально-філософському та історичному розвитку, щоб зрозуміти, які зміни історичної ситуації ведуть до зміни вигляду освіти, обумовлюють той або інший її історичний тип, специфіку структурних елементів і властивостей, а також як ці особливості впливають на стійкість і ефективність всієї освіти як соціального інституту;
- недостатньою філософською розробленістю проблем сучасної освіти, що набувають широкого соціального звучання, а підходи окремих наук (педагогіки, соціології освіти, психології освіти, історії освіти та інших), які обмежені специфікою своїх методологій, не досягають необхідного рівня узагальнення і глибини дослідження концептуальних питань, а це, у свою чергу, породжує множинність і взаємну суперечність трактувань проблем і рішень у сфері освіти;
- кардинальною трансформацією під впливом процесів глобалізації всіх сфер суспільного життя, що потребує вдосконалення освіти, особливо вищої, щоб вона відповідала сучасним вимогам суспільства і особистості, а також актуальним ціннісним орієнтаціям світової спільноти, необхідністю створити модель освіти, засновану на нових поглядах на світ, на нових ціннісних орієнтаціях – відповідальності за загальнозначущі цінності, вільному ціннісному самовизначенні, толерантності, компетентності, освіченості, професіоналізмі, орієнтації на сталий світовий розвиток, умінні аналізувати соціокультурну ситуацію, формуванні за допомогою освіти нового типу раціональності та ноосферного мислення, ознайомленні в процесі освіти з новою картиною світу, та введенням в освітній процес принципу проблемної орієнтації;
- поширенням інформаційних технологій, що обумовлює трансформацію традиційних економічних і соціальних інститутів.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ЗАХІДНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок